​Светът ни става все по-интернационален, а с това нараства и набора на млади и иновативни хора от различни държави. Университетът Ханзе предлага международни перспективи като предоставя на своите международни студенти подготовка за кариера в едно модерно и високо глобализирано общество.

Университетът допълва към своя международен аспект с много си учебни програми, напълно преподавани на английски език, и тясно си сътрудничество с множеството учебни институти и бизнеси от целия свят. Голяма част от международните програми предлагат на своите студенти стаж и обменен семестър от шест месеца до една година.  ​