Symposium ‘Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen’

Geconctreerd werken mediatheek 2023.jpg
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Verschillende locaties

  locatie

Ter gelegenheid van het recent bij Uitgeverij Coutinho verschenen boek ‘Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Een praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals’ organiseert de Innovatiewerkplaats Begeleid Leren van de Hanzehogeschool Groningen een symposium. Het boek en het symposium schenken aandacht aan een actueel en urgent thema: de mentale gezondheid van studenten en de invloed daarvan op het volgen van een reguliere opleiding. Een thema dat de laatste jaren volop in de belangstelling staat.

In het hoger onderwijs, maar ook in het Mbo, het voorgezet onderwijs, bij de onderwijsinspectie, in de GGz en bij gemeenten, is het een veelbesproken thema. Het gaat over studenten met onder andere stemmings- en angstgerelateerde problematiek burn-out- en stressklachten, verslavingsproblematiek, ADHD, en autisme , die vanwege deze problematiek worden belemmerd bij het volgen van een opleiding.

Op het symposium worden plenaire lezingen en workshops gehouden waarin deze kennis en interventies worden behandeld. Het symposium is bedoeld voor studenten/cliënten, docenten, studieloopbaanbegeleiders en decanen vanuit Mbo, Hbo en Wo, medewerkers zorg en welzijn (o.a. verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen, psychiaters, trajectbegeleiders, casemanagers), familieleden en medewerkers arbeidsreïntegratie. Het symposium is daarnaast interessant voor vertegenwoordigers van belangenorganisaties, managers, beleidsmakers en onderzoekers.

Meer info

Aanmelden