Human capital innovatie voor maat­schappelijk verdien­vermogen

 • Evenement
overview van olstborg.png
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Van OlstBorg

  locatie

Op 31 mei vindt de kick-off plaats bij de Hanzehogeschool Groningen. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en kennis te maken met de eerste leergemeenschappen die we inrichten, en waar je deel van kunt gaan uitmaken.

Wat doet het project Human Capital Innovatie ter versterking van het Maatschappelijk Verdienvermogen?

In december 2022 werd bekend dat dat de SPRONG-aanvraag de goedkeuring kreeg van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. SPRONG staat voor Stimuleren van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen en ondersteunt hogescholen bij het verder opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen. Maatschappelijke transities hebben krachtige onderzoeksgroepen nodig, die hoogwaardig onderzoek doen en in staat zijn langjarige, strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante partners. In ‘Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen werken vijf samenwerkende lectoraten van vijf hogescholen samen met hun partners uit het werkveld voortvarend aan praktijkgericht onderzoek ter versterking van maatschappelijk verdienvermogen en responsiviteit via human capital innovatie op drie niveaus: individuen, bedrijven en regio’s.

Op 31 mei 2023 vindt kick-off plaats van Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen. De kick-off duurt van 10:00 uur tot 13:45 uur en vindt plaatst op de Hanzehogeschool in de van Olstborg.

Programma

10.00 – 10.30 uur Inloop met koffie.
10.30 – 12.15 uur Workshopronde.
12.15 – 12.40 uur Lunch.
12.45 – 13.45 uur Plenaire gedeelte.

Opening en presentatie SPRONG Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen door dr. Harm van Lieshout (lector Human Capital Hanzehogeschool Groningen) en dr. Jos Sanders (lector Leren tijdens de beroepsloopbaan Hogeschool Arnhem Nijmegen).

De paneldiscussie wordt gevoerd met:

 1. ​​​​​​​Annemarie Hannink (College van Bestuur Hanzehogeschool).
 2. Margriet Bouma (regiosecretaris Koninklijke Metaalunie district Oost).
 3. Carine Bloemhoff (wethouder Gemeente Groningen en voorzitter bestuur Arbeidsmarktregio Groningen).
 4. Peter Bos (associate lector bij het Fontys lectoraat Dynamische Talentinterventies).

Je kan je bij het aanmelden inschrijven voor verschillende workshops.

Voor wie is dit interessant?

Dit event is voor beleidsmakers, onderwijsbestuurders, lectoren, docent-onderzoekers, docenten, en ondernemers die geinteresseerd zijn in of zich bezig houden met arbeidsmarkt-, human capital- of HRM-vraagstukken.

Workshops

Workshop 1: Wendbare werknemers: leren en ontwikkelen in beweging 

Door: Ellen Koop en Menno Vos
Een leven lang ontwikkelen is van groot belang om mensen inzetbaar te houden en van betekenis te laten zijn in werk en samenleving. Hoe geef je duurzaam leren en werken vorm in een veranderende maatschappij? En hoe kun je stimuleren dat (toekomstige) werknemers hierin zelf de regie pakken? In deze interactieve workshop schetsen we de bouwstenen van het eigen regie model en gaan we in op de vraag in hoeverre je sturing zou moeten geven aan zelfsturing. Ook bespreken we hoe en waarom investeren in de loopbaanontwikkeling van een werknemer op zowel de korte als lange termijn interessante kansen biedt. Vervolgens nodigen we je uit zelf in beweging te komen en je positie te bepalen op een aantal prikkelende stellingen rondom het thema eigen regie op leren, ontwikkelen en loopbaan. Tenslotte inventariseren we welke ontwikkelingen op dit thema in jouw organisatie gaande zijn en gaan we in gesprek over hoe wij hier als leergemeenschap op in zouden kunnen spelen.

Workshop 2:  Lerende organisaties en leercultuur

Door: Rosalie Korevaar en Sarah Detaille. 
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt en grote maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, is het van belang dat organisaties aandacht besteden aan hun leercultuur om wendbaar en innovatief te blijven. In deze workshop gaan we in op de verschillende factoren die van invloed zijn op de leercultuur binnen het MKB, zoals de principes voor een krachtige leerwerkomgeving en de bouwstenen van het leercultuurmodel.  Verder gaan we in op hoe een leercultuur kan worden gemeten. We bespreken welke HRD instrumenten kunnen worden ingezet om een leercultuur binnen een organisatie te bevorderen. In deze interactieve workshop gaan we in op deze vragen en geven we voorbeelden uit de praktijk. We schetsen de bouwstenen van het leercultuurmodel en gaan vervolgens met elkaar aan de slag in groepen hoe je deze bouwstenen kunt ontwikkelen. Welke HRD instrumenten kun je inzetten om de leercultuur te versterken en wat levert dat precies op. Aan het eind bespreken we welke kennis, ervaring en/of tools er eventueel nodig zijn bij jullie organisaties en hoe wij als leergemeenschap daaraan een bijdrage aan zouden kunnen leveren.

Workshop 3: Wat werkt in een lerende regio? 

Door: José Cuperus en  Arjen Edzes.
Voor een Leven Lang Ontwikkelen is samenwerking tussen verschillende stakeholders in de regio van groot belang. Werkgevers- en werknemersorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en publieke overheden. Maar hoe kom je nou tot productieve samenwerking en welke voorwaarden moeten daarvoor worden gerealiseerd? Onder leiding van Arjen Edzes, lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool gaan we in deze workshop in vier stappen deze vragen beantwoorden. Docent-onderzoeker Jose Cuperus van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen trapt af met een factsheet over succesvoorwaarden voor de lerende Regio. Ernst Ottens, programmamanager Arbeidsmarkt bij de provincie Groningen bespreekt de case van regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio Groningen. Deze samenwerking organiseert zich rond het contourenplan Werken aan Ontwikkeling. In stap 3 bespreken we op een interactieve manier hoe de Groningse case zich verhoudt tot de eerder geschetste succesvoorwaarden. Tot slot bespreken we casussen die door de deelnemers worden ingebracht en leggen die samen naast de geïntroduceerde meetlat. 

Workshop 4: Digitalisering; probleem en oplossing…

Door: Harm van Lieshout en Jos Sanders.
Digitalisering heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Ons werk verandert erdoor. Maar tegelijkertijd helpt digitalisering ons juist ook om veranderingen in werk en werkprocessen scherper in beeld te krijgen en houden. Steeds meer digitale hulpmiddelen komen beschikbaar die werknemers en werkzoekende helpen bij het zoeken naar passend(er) werk. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? En welke stappen gaan we hier de komende jaren in zetten? Onder leiding van dr. Jos Sanders, lector Leren tijdens de beroepsloopbaan aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nemen Herman Miedema van DitWerkt en Mariëlle Verhoef van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen je in deze workshop mee in de wereld van de digitalisering. Herman Miedema vertelt over de Matching en Carrière Tool die in de arbeidsmarktregio Groningen als onderdeel van het programma Talent in de Regio wordt doorontwikkeld. Mariëlle en Jos laten je zich even ‘matchen met het zorgen van morgen’. Na een korte pauze bespreken we onder leiding van dr. Harm van Lieshout met een panel van vier deskundigen de eerste lessons learned en schetsen we samen de ambities voor de leergemeenschap ‘digitalisering’ in de komende jaren. Het deskundigenpanel bestaat onder andere uit Kim Hooiveld, programmadirecteur House of Skills bij de Amsterdam Economic Board, Arnoud Hoogsteen (FNV) en Tjeerd Willem Hobma, algemeen directeur van Volandis.

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij