Symposium Complex gedrag in de ouderenzorg

 • Evenement
Beeld Dizain - oudere uitsnede.jpg
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  De Lawei

  locatie

ZuidOostZorg organiseert een inspirerend symposium over complex gedrag. Tijdens dit symposium wordt expertise gedeeld op gebied van de gerontopsychiatrie en zeer ernstig probleemgedrag bij dementie.

Programma

13.30 – 13.40 uur: Opening en welkom
Opening door Hans Drenth, dagvoorzitter
Welkomstwoord door Anke Huizenga, bestuurder ZuidOostZorg

13.40 – 13.55 uur: Onderzoeksagenda Gerontopsychiatrie en Psychogeriatrie ZuidOostZorg
Onderzoek binnen ZuidOostZorg draagt bij aan het leveren van zinvolle zorg en het bevorderen van professionaliteit en deskundigheid. Onze specifieke focus ligt op de verdere ontwikkeling van expertise, zoals bij zeer ernstig probleemgedrag bij dementie, waar we ons richten op motorische stoornissen bij dementie, en op onze onderzoeksagenda voor Gerontopsychiatrie.
Door Hans Drenth, lector ZuidOostZorg en Hanzehogeschool Groningen

13.55 - 14.15 uur: ‘Jong geleerd is oud gedaan’ persoonlijkheidsstoornissen in het verpleeghuis
Persoonlijkheidsproblematiek op latere leeftijd heeft een forse negatieve invloed op de kwaliteit van leven en is geassocieerd met probleemgedrag, lijdenslast van de omgeving en hoge zorginzet. Kan schematherapie worden ingezet als behandeling van persoonlijkheidsstoornissen op de gerontopsychiatrische afdeling in het verpleeghuis? 
Door Gré Hoitinga, psycholoog en promovendus ZuidOostZorg

14.15 – 15.15 uur: Workshopronde 1 

15.15 – 15.45 uur: Pauze
Tijdens de pauze hoort u muziek van Dr. and the Purples.

In samenwerking met diverse collega’s van verschillende disciplines binnen ZuidOostZorg is het muziekproject 'Dr and the Purples' tot stand gekomen. Samen verzorgen zij optredens voor en met cliënten, waarbij er zowel letterlijk als figuurlijk ruimte is voor bewoners om deel te nemen. Deze interacties vinden plaats in een sfeer van gelijkwaardigheid en een uitnodigende houding, wat resulteert in waardevolle, soms hilarische en ontroerende momenten.

Tijdens het symposium zal er achtergrondmuziek worden gespeeld, tenzij een van de deelnemers zich geroepen voelt om stoutmoedig deel te nemen aan het optreden.

15.45 – 16.45 uur: Workshopronde 2

16:45 - 17:00 uur: Vragen en afronding
Door dagvoorzitter

Vanaf 17:00 uur: Netwerkborrel

--------------------------------------------------------------------------------------------

Workshopsronde 1 & 2

Workshop 1: De juiste prikkels voor jouw cliënt
Bewustwording van de invloed van verschillende (zintuigelijke) prikkels op jouw cliënt. Welke prikkels storen en welke prikkels helpen jouw cliënt om een dag te beleven.  
Door: Marianne Dijkstra, bewegingsagoog & Kirsten Keuning-Slingerland, bewegingsagoog 

Workshop 2: Ouderen en suïcidaal gedrag
Suïcidaal gedrag komt op alle leeftijden voor, zo ook onder onze ouderendoelgroep. Algemene stelregel: praat erover, luister naar je cliënt en diens naasten! We nemen je graag op een interactieve wijze mee aan de hand van praktijkvoorbeelden. Hoe kan jij jouw cliënt ondersteunen bij suïcidaal gedrag en hoe breng je samen het suïcide risico en de acties kaart.
Door Irene de With – Heeling, verpleegkundig specialist GGZ & Mascha van der Lee, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts psychogeriatrie

Workshop 3: Daar zit muziek in! 
Muziektherapie is steeds meer in opkomst in de ouderenzorg. Toch blijft het voor velen lastig beoordelen wat muziektherapie inhoudt en wanneer het ingezet kan worden. Tijdens de workshop wordt er niet alleen gekeken naar wat muziektherapie is en welke mogelijkheden er zijn; we nemen u mee in een casus op een interactieve manier, om de werking van muziektherapie te ervaren. 
Door Rianne Swijghuizen – muziektherapeutEline van der Veen – muziektherapeut & Pieter Meindertsma – klinisch psycholoog-psychotherapeut

Workshop 4: Kortdurende opname bij complex gedrag
ZuidOostZorg is een regionaal expertisecentrum voor cliënten met zeer ernstig probleemgedrag bij dementie in zuidoost Friesland. Afdeling De Es richt zich specifiek op de tijdelijke opname van mensen met ernstige dementie en complex gedrag. Het doel is om hun gedrag te stabiliseren, zodat ze weer terug kunnen keren naar hun vorige woonomgeving. In deze workshop nemen we u mee in onze interprofessionele werkwijze van deze afdeling.
Door Alletta Wedzinga-De Groot, HBO-VGG & Tevfik Isilak, GZ-psycholoog

Leeropdracht Kortdurende zorg en interprofessioneel samenwerken bij kwetsbare ouderen