Barn Talk | Kernenergie in perspectief

 • Evenement
0dd97bf9ceb285a52ca05966220f79fefcb9fda5.jpg
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Energy Barn

  locatie

In een tijd waarin onze afhankelijkheid van olie en gas hapert, prijzen stijgen en klimaatverandering doorzet, wordt één cruciale vraag onontkoombaar: is kernenergie de onvermijdelijke hoeksteen voor onze duurzame toekomst?

Kernenergie kwam in 2017 niet prominent naar voren tijdens de verkiezingen, maar bij de verkiezingen van 2023 is dit aanzienlijk veranderd. In een tijd waarin onze afhankelijkheid van olie en gas hapert, prijzen stijgen en klimaatverandering doorzet, wordt één cruciale vraag onontkoombaar: is kernenergie de onvermijdelijke hoeksteen voor onze duurzame toekomst? Dit vraagstuk staat centraal in de komende Barn Talk, waarin we de complexiteit van kernenergie ontrafelen. De tafelgasten zijn vooraanstaande experts op het gebied van kernenergie.

Hoogleraar kernfysica en kernenergie: Nasser Kalantar-Nayestanaki

Prof. dr. Kalantar-Nayestanaki van de Rijksuniversiteit Groningen ontleedt de complexiteit van kerntechnologie en bespreekt de opties, kenmerken en ontwikkelingsstappen die nodig zijn voor een zinvolle integratie van kernenergie. Zijn duidelijke boodschap: zonder kerncentrales is het stoppen van de opwarming van de aarde een verre droom. “Het is vijf voor twaalf. Drastische maatregelen zijn noodzakelijk.”

Lector economische vraagstukken binnen de energietransitie: Wytze van der Gaast

Wytze van der Gaast brengt een verhelderende blik op de economische kant van de zaak. Wat zijn de kosten versus opbrengsten van een kerncentrale in vergelijking met de dynamiek van hernieuwbare energie en opslag? Welke rol moet kernenergie spelen in de totale energiemix? Hoe zwaar weegt het lange termijn engagement en welke rol speelt de private sector, met mogelijke buitenlandse deelname?  

Interessegebieden

 • Aarde en Milieu

Thema's