Meet Up FAITH research

 • Evenement
FAITH.jpg
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Van der Valk Hotel Groningen

  locatie

Samen werken aan preventie. Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid.

Tijdens deze Meet Up staat het stimuleren van preventie centraal. Gezamenlijk schenken we aandacht aan het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen bij kwetsbare groepen. Hoe vinden wij elkaar in de ketensamenwerking? En wat levert dat op voor de samenwerking en de maatschappij?’

Fons van der Lucht, lector Healthy Ageing and Public Health van de Hanzehogeschool 
en werkzaam bij het RIVM, introduceert concepten rondom preventie, de landelijke akkoorden
voor Zorg en Welzijn en de betekenis die dit heeft voor de regio en de samenwerking in de keten.

Hetty Kazimier, promovenda FAITH Research & docent/onderzoeker NHL Stenden Hogeschool,
gaat in op de veranderende kijk op zorg.

Rondetafelgesprek: met verschillende ketenpartners gaan we in gesprek over wat preventie 
betekent voor zorgorganisaties, onderwijs en de maatschappij. ‘Hoe kunnen we de landelijke 
akkoorden vertalen naar een ketenaanpak?’.

Reserveer een plek