Promotie Caspar Mylius

 • Evenement
Proefschrift Caspar Mylius
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

  locatie

Op woensdag 28 februari zal Caspar Mylius zijn proefschrift “Physical fitness & activity, Reference values and a clinical application in major abdominal surgery” verdedigen.

Samenvatting proefschrift:

Fysieke fitheid is van essentieel belang in zowel ons dagelijks leven als bij medische procedures. Het bepaalt niet alleen onze capaciteit om dagelijkse activiteiten uit te voeren, maar heeft ook het potentieel om ziektes en beperkingen te voorkomen.

Dit proefschrift heeft referentiewaarden van fysieke fitheid vastgesteld door gezonde individuen te onderwerpen aan sub-maximale, dan wel maximale inspanningstesten, met als doel een referentie maat te creëren voor het beoordelen van de van fysieke fitheid van individuen binnen de Nederlandse bevolking.

Het tweede deel van het proefschrift richtte zich op het niveau van fysieke activiteit bij patiënten die een grote buikoperatie ondergingen. Het onderzoek toonde aan dat een hoger niveau van lichaamsbeweging vóór de operatie resulteerde in een sneller functioneel herstel. Tevens is het mogelijk de mate van fysieke activiteit van deze patiënten verbeterd kan worden tijdens de wachttijd voor de operatie. Interessant genoeg lieten zelfgerapporteerde metingen van fysieke activiteit, zoals vragenlijsten, een hogere mate van activiteit zien dan objectieve metingen met behulp van activiteitentrackers. Dit verschil onderstreept de noodzaak om fysieke activiteit te meten met objectieve meetinstrumenten.

Dit proefschrift onderstreept het belang van fysieke fitheid in het dagelijks leven en bij medische procedures. Referentiewaarden en modellen vormen een solide basis voor het beoordelen van fysieke fitheid, terwijl het bevorderen van fysieke activiteit het herstel na operaties kan versnellen. Het proefschrift moedigt aan tot regelmatige inspanningen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren door middel van lichaamsbeweging.

Het begeleidingsteam bestond uit prof. C.P. van der Schans (Hanzehogeschool Groningen/UMCG), prof. J. Klaase (UMCG), dr. T. Takken (UMC Utrecht), dr. W. Krijnen (Hanzehogeschool Groningen)

Verder lezen?

Wil jij het proefschrift van Caspar verder lezen? Klik hier om het gehele proefschrift te lezen.

Contact