Kennissessie: Digitale Inclusie in Noord-Nederland

  • Evenement
thomas-lefebvre-gp8BLyaTaA0-unsplash.jpg
  • Datum
    • datum

  • Locatie

    Zernikepark 10

    locatie

Zo’n 20 procent van de inwoners heeft moeite om mee te komen in de digitale wereld. Door gebrek aan digitale vaardigheden lukt het hen niet om online te bankieren, zaken te doen met de overheid, of gebruik te maken van digitale zorg. Deze groep dreigt digitaal buitengesloten te worden. Hoe zorgen we ervoor dat de digitale inclusie in Noord-Nederland zo groot mogelijk wordt? Dat is de centrale vraag tijdens deze kennissessie op donderdagmiddag 27 juni.

De Hanze, RUG, UMCG en NHL Steden werken samen aan de ambitie om de digitale geletterdheid en inclusie in Noord Nederland te vergroten. Het afgelopen jaar onderzochten we welke kennisontwikkeling en praktijkinterventies in het Noorden gewenst en nodig zijn. Daarvoor is in Friesland, Groningen en Drenthe gesproken met uiteenlopende experts en professionals die zich in de praktijk inzetten voor digitaal kwetsbare groepen. Het onderzoek is onderdeel van een Aanjaagfonds-project van de Universiteit van het Noorden.

Tijdens de kennissessie op 27 juni gaan we over de resultaten van het onderzoek graag in gesprek met experts en professionals die zich richten op een digitaal kwetsbare doelgroep. Daarnaast bieden we alle deelnemers de mogelijkheid om een eigen initiatief/project te presenteren.

Programma
14.00 - inloop
14.15 - toelichting op het project (Madelon van Oostrom)
14.30 - presentatie van de onderzoeksresultaten (Marcel Broersma)
15:15 - deelsessies rondom vier bevindingen uit het onderzoek (o.l.v. Hanze, RUG, NHL Stenden,          UMCG)
15.55 - pitches en deelsessies rondom vier projecten van deelnemers
17.00 - afsluiting

Voor wie?
De kennissessie is bedoeld voor professionals werkzaam bij Noordelijke kennisinstellingen en praktijkorganisaties in het brede werkveld van zorg en welzijn (ouderen, laaggeletterden, mensen met een fysieke/mentale beperking, anderstaligen, etc.) en de vrijwilligers waar zij mee samenwerken.

Locatie: Digital Society Hub (Hanze, Groningen)
Tijd: 14.00-17.00

Meld je hier aan!