Recht & Multiproblem

  • Onderzoeksproject
cover foto recht en multiproblem.jpg

Acht verschillende werkveldorganisaties sturen samen met docenten en lectoren onderzoeksprojecten aan voor studenten Sociaal Juridische Dienstverlening.

Recht & Multiproblem

Recht & Multiproblem van de opleiding SJD levert een bijdrage aan beroepsbeoefenaars op die werkzaam (willen) zijn binnen het domein multiproblem. Binnen dit profiel verbinden we onderzoek vanuit de (internationale) praktijk en het onderwijs met elkaar om een zo groot mogelijk leereffect te creëren voor alle partijen. We doen dit door innovatieve projecten aan te pakken, creatieve onderzoeksproducten te lanceren en door het organiseren van bijvoorbeeld symposia, workshops, werkveldbezoeken, gastcolleges, etc.. Recht & Multiproblem gaat uit van ondernemen, eigenaarschap, durf en creativiteit.

Vraagstelling

Geïntegreerde vraagstelling binnen Recht & Multiproblem is: welke kansen zijn te detecteren en hoe kan het werkveld hierop inspelen?

Doel

Door toegepast onderzoek in samenwerking met de praktijk het (internationale) werkveld innoveren. Studenten opleiden om vanuit een multidisciplinaire blik, sociaaljuridische diensten te kunnen verlenen aan cliënten zodat een adequate bijdrage geleverd wordt aan de maatschappelijke ontwikkeling van de cliënten en/of hun omgeving.

Impact

De resultaten van de onderzoeken kunnen direct toegepast worden door het multiproblem werkveld. Tevens zorgen internationale vergelijkingen voor inspiratie en creativiteit.

Valorisatie

Elk halfjaar publiceren studenten een adviesrapport voor hun opdrachtgever. Daarnaast publiceren studenten in samenwerking met docentonderzoekers en lectoren onderzoeksproducten zoals filmpjes, workshops, infographics, een symposium, etc..

Fimpje voor kinderen over de raad voor de kinderbescherming.jpg

Filmpje voor kinderen, gemaakt door studenten, over de Raad voor de Kinderbescherming.

Team

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding