Zelfhulpgroep voor en door studenten met depressieve klachten

  • Onderzoeksproject
project StuDent.jpg

Depressie is wereldwijd de hoofdoorzaak van ziekte en handicap bij jongeren tussen 10 en 19 jaar (WHO). In Nederland heeft 15 procent van alle jongeren voor het 18e jaar een depressieve episode meegemaakt. Depressie is een veel voorkomende stoornis met een aanzienlijke ziektelast, hoge kosten en ernstige gevolgen voor het sociaal, emotioneel, lichamelijk en maatschappelijk functioneren. Depressie kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven van de student en diens omgeving.

Doel

Een zelfhulpgroep voor en door studenten met depressieve klachten. Gespreksbegeleiders zijn getraind, krijgen supervisie en zijn in staat om de zelfhulpgroep adequaat te begeleiden. Een beschrijving van de verwachte of (bij een afgerond project) behaalde onderzoeksresultaten.

Onderzoeksresultaten

Ervaringsdeskundige studenten worden getraind in het begeleiden van een zelfhulpgroep binnen hun eigen onderwijsinstelling. Per tweetal begeleiden zij een groep van maximaal 8 studenten. De zelfhulpgroep is erop gericht om: inzicht in en grip op de depressie te krijgen; zelf de regie te nemen, eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken, zelfredzaamheid te ontwikkelen en keuzes te maken, persoonlijke ervaringen te delen, gezamenlijk kennis op te doen en deze te delen, te leren om te gaan met de depressie en tips op te doen over leven en studeren met een depressie. Met als bijkomend effect dat waarschijnlijk minder studenten studievertraging zullen oplopen en/of zullen uitvallen.

Samenwerkingspartner

Betrokken lector

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding