Student Agency

  • Onderzoeksproject
Groepswerk in Noorderplantsoen 2022.jpg

Student agency draait om de actieve rol en betrokkenheid die studenten hebben in hun eigen leerproces. Student agency-change labs helpen met het ontwikkelen van een leercultuur gericht op het bevorderen van student agency in opleidingsscholen in Noord-Nederland

Een deel van de VO-leerlingen en MBO-studenten in Noord-Nederland belandt sneller in een kwetsbare positie door negatieve denkbeelden over hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Deze denkbeelden worden gevoed door vooroordelen in hun directe omgeving en de maatschappij. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat zij minder kansen krijgen. Scholen staan voor de uitdaging om al deze leerlingen en studenten gelijke kansen te bieden.

Deze kansengelijkheid kan worden bevorderd door leerlingen en studenten te ondersteunen bij het nemen van eigen regie in verschillende onderwijssituaties, ook wel bekend als student agency. Hoewel er uit onderzoek steeds meer kennis beschikbaar is over hoe student agency gestimuleerd kan worden, vindt deze kennis maar mondjesmaat zijn weg naar de onderwijspraktijk. In dit project streven we ernaar om scholen te helpen bij het ontwikkelen, delen en benutten van kennis over het bevorderen van student agency.

Inhoud onderzoek

Onze mensen