wereldbol met groningengebouwen _HX2015.jpg

Duurzaam Coöperatief Ondernemen

Het Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen onderzoekt nieuwe vormen van regionale samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheden en organisaties in het maatschappelijk middenveld.

Het Lectoraat beantwoordt vragen niet van buitenaf maar als deelnemer aan regionale transitieprocessen. De onderzoeksgroep kijkt daarbij naar nieuwe organisatiemodellen zoals gebiedscoöperaties, waarvan de eerste ondernemingen in Noord-Nederland zijn opgericht en nog steeds ontwikkeld worden. Vanuit het lectoraat begeleiden wij de regionale partners naar next business, next governance en next education.

Lector