E-COOL: Interreg project gericht op het ontwikkelen van een ondernemende houding

  • Onderzoeker aan het woord
Hometrainer werkplekken 2022

E-COOL is een interreg project dat zich richt op het bevorderen van ondernemerschap en intrapreneurship bij jonge mensen. Het onderzoek stelt dat het ontwikkelen van een ondernemende geest en vaardigheden cruciaal is voor succes in een steeds veranderende omgeving.

Dynamisering van competenties, onderwijsmethoden en het ondernemersecosysteem

Om dit te bereiken, benadrukt het onderzoek de noodzaak om competenties, onderwijsmethoden en het ondernemersklimaat te dynamiseren. Competenties verwijzen naar de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om ondernemend te zijn. Onderwijsmethoden moeten worden aangepast om interactief leren, probleemoplossing en creativiteit te bevorderen. Het ondernemersklimaat verwijst naar de omgeving waarin ondernemerschap wordt gestimuleerd en ondersteund, inclusief mentorprogramma's, financieringsmogelijkheden en samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.

Het onderzoek benadrukt ook het belang van het betrekken van jonge mensen bij ondernemerschapsprogramma's en activiteiten op een vroeg stadium. Door jongeren bewust te maken van ondernemerschapsmogelijkheden en hen te voorzien van de nodige vaardigheden en ondersteuning, kunnen ze een ondernemende mindset ontwikkelen en de capaciteit opbouwen om succesvolle ondernemers te worden.

Partners

csm_e-cool_7dc460a092.png

E-COOL: Interreg project

Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem

E-COOL website
eu_logo_ire.png

European Union

The European Regional Development Fund (ERDF) aims to strengthen economic, social and territorial cohesion in the European Union by correcting imbalances between its regions. In 2021-2027 it will enable investments in a smarter, greener, more connected and more social Europe that is closer to its citizens.

European Union website