Begeleid leren voor studenten met psychische problemen

  • Onderzoeker aan het woord
Rouwverwerking

Angst, depressie, eenzaamheid: duizenden studenten kampen met psychische problemen en ervaren belemmeringen tijdens hun studie. Bij de Hanzehogeschool willen we voorkomen dat deze studenten hierdoor studievertraging oplopen of zelfs helemaal vastlopen. Onder
leiding van Lies Korevaar ontwikkelt het lectoraat Rehabilitatie kennis en methodieken die studenten helpen om hun welzijn te vergroten en hiermee kans op studiesucces.

Bijna twintig jaar geleden stond Lies Korevaar aan de wieg van het lectoraat Rehabilitatie. Hoewel de opdracht aan het lectoraat destijds breed was geformuleerd, kwam de focus al snel op het onderwijs te liggen. Korevaar: ‘We ontdekten dat er een enorme leemte lag op het gebied van rehabilitatie* in het onderwijs. Waar veel werd ontwikkeld rondom begeleid wonen en werken, was er bar weinig aandacht voor jonge mensen met psychische problemen in het onderwijs.’

12.000 studenten ervaren psychische klachten

En hierin was én is een wereld te winnen. Korevaar: ‘Onze surveys wijzen uit dat 20 procent van alle Hanzestudenten een officiële diagnose heeft. Nog eens 20 procent ervaart psychische klachten. Dan heb je het over een groep van ruim twaalfduizend studenten. Studies wijzen uit dat wanneer je tijdens je studie psychische problemen ondervindt, je grotere kans hebt om jouw opleiding vroegtijdig af te breken. Dit kan enorme gevolgen hebben voor de rest van je leven en loopbaan.’

*Rehabilitatie is een hulpverleningsvorm gericht op het herstel van activiteiten (dagelijks functioneren) en participatie (functioneren in specifieke rollen). Rehabilitatie gaat ervan uit dat herstel van rollen en dagelijkse routines doorwerkt in het herstel van persoonlijke identiteit en gezondheid.