Duidelijke taal in de spreekkamer

  • Onderzoeker aan het woord
HIM Communicatie in de zorg

Aan de slag met betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener.

Het is belangrijk dat zorgverleners en patiënten elkaar goed begrijpen. Maar toch verloopt die communicatie niet altijd even soepel. Zo beschikt een kwart van alle Nederlanders over beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe kom je als zorgverlener toch op één lijn met patiënten die minder vaardig zijn in het communiceren over hun gezondheid? Nieuw onderzoek helpt patiënt en zorgprofessional om elkaar beter te verstaan.

Meer over de betrokkenen

  • Sandra Jorna - Lakke - senior onderzoeker lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing en projectleider Com-In-Actie
  • Nicole Bruin – jr. onderzoeker Hanzehogeschool en geriatriefysiotherapeut Patyna
  • Marie Louise Luttik – lector Familiezorg