Hanze Impact Podcast: Toegankelijk­heid van het hbo

  • Onderzoeker aan het woord
HIM Podcast Toegankelijkheid HBO.png

De afgelopen decennia onderging Nederland een proces van onderwijsexpansie: steeds meer mensen volgen een studie in het hoger onderwijs. Maar het blijkt dat het hoger onderwijs in de praktijk een stuk minder toegankelijk is voor bepaalde studentgroepen.

Meer over de betrokkenen

  • Elanor Kamans, lector Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving
  • Vera Heijne, Projectleider doorontwikkeling LLO
  • Arjen Edzes, lector Regionale Arbeidsmarkt

Zij werken alle drie (in)direct aan dit onderwerp, maar kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de toegankelijkheid van het hbo. Samen proberen ze de vraag te beantwoorden: Waarom slaagt de ene student beter in het hoger onderwijs dan de ander?