Win-win-win voor ondernemer, student en onderwijs

  • Onderzoeker aan het woord
Student aan het werk in koffiecorner 2022

‘Met name ondernemers met een klein bedrijf kunnen de kansen van digitalisering veel beter benutten. Dit helpt niet alleen hun eigen positie te versterken, maar uiteindelijk óók de economie in de regio’, stelt Annette Dupree, projectleider van WOO-Groningen. WOO staat voor Werkplaats Online Ondernemen en is – in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat – ontstaan als initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en het Noorderpoort. Ook de provincie Groningen, gemeente Groningen en de Rabobank dragen hieraan bij.

Ruim zestig procent van de bedrijven in het noorden is mkb (minder dan 250 werknemers). Dat het met deze bedrijven voor de wind gaat, is dus essentieel. WOO-Groningen richt zich daarom op de groep ondernemers die wel wil, maar niet weet hoe. Dupree: ‘Voor veel ondernemers geldt dat zij vaak (nog) geen goed beeld hebben van wat digitalisering en online ondernemen hen kan opleveren. Combineer dit met gebrek aan tijd, kennis en geld en je gaat ‘gewoon’ op dezelfde voet verder. Heel begrijpelijk.’ WOO wil deze ondernemers op weg helpen door ondersteuning en kennis te bieden in samenwerking met de kennisinstellingen.

Online marketing, sales en communicatie

Hoe word ik beter vindbaar? Wat kan ik met social media? Waar zitten mijn klanten online? Online ondernemen is een breed begrip, merkt ook Dupree. ‘De eerste vragen van ondernemers gaan vaak over online marketing, sales en communicatie Dit is een van de redenen waarom WOO-Groningen zich richt op de commerciële kant van digitalisering. Opleidingen waarmee we veel samenwerken zijn onder andere Commerciële economie, Communicatie en Bedrijfskunde, maar ook Communication & Multimedia Design. Bij de Universiteit doen ook studenten mee in opdrachten naast hun studie.’

Samen van betekenis zijn voor de regio

Voor iedere ondernemersvraag zoekt WOO naar het best passende onderwijstraject. Dat kan zijn in een project, stage, afstuderen, minor of vak. Zo wordt het bijvoorbeeld geïntegreerd in een vak marketingcommunicatie op het Noorderpoort, in de minor Digital Marketing op de Hanzehogeschool of als consultancy opdracht bij de RUG. Dit gebeurt in afstemming met docenten én experts uit het vakgebied, benadrukt Dupree: ‘Die verbinding vinden we belangrijk; die win-win-win tussen ondernemer, student en onderwijs moet erin zitten. Zodat studenten werken aan échte opdrachten van bedrijven. En zo van betekenis zijn voor de regio.'