Leefbaarheid

De leefomgeving is de ruimte waarin mensen activiteiten ontplooien zoals wonen, werken, het aangaan van sociale contacten, het ontvangen van zorg, het zich verplaatsen en recreëren. De kwaliteit van de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving drukken wij uit in de leefbaarheid van die omgeving. Hoe wij die kwaliteit definiëren en ervaren hangt van veel verschillende zaken af. Niet alleen omdat wij vaak heel individuele voorkeuren hebben, maar ook omdat er veel verschillende factoren invloed uitoefenen op die kwaliteit.