Eindscriptie

  • Vak
Studeren_samen_boeken.png

Het tweede jaar staat in het teken van de eindscriptie met begeleiding binnen kleine, inspirerende groepen. Je verantwoordt, analyseert en onderbouwt de concrete uitwerking van je vraagstuk of concept op masterniveau grondig en methodologisch. De uitkomst van je scriptie kan bestaan uit een prototype, een businessmodel, een advies of zelfs een implementatieplan, waarmee je in de eigen praktijk verder kan.