Masterwerkplaats Onderzoeken en positioneren

onderzoek en positioneren masterwerkplaats

Je formuleert je eigen onderzoeksvraag, gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken.

Vanuit deze vraag zet je een praktijkgericht onderzoek op. Hiervoor kies je bewust voor de passende vorm van onderzoek, zoals explorerend, ontwerpend, handelingsgericht, artistiek, beschouwend, evaluatief en andere. Met een onderzoeksbegeleider en met je praktijkpartners werk je aan de conceptualisering van je onderzoeksthema, dataverzameling in de praktijk en de doorwerking van je onderzoek in de praktijk.

Je positioneert je verworven kennis actief en ondernemend in het werkveld bijvoorbeeld middels publicatie, productontwikkeling, veranderingsprocessen of professionaliseringactiviteiten. Hiervoor schakel je tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. In het netwerkevenement Reuring toon je de opbrengst van de masteropleiding aan het werkveld en je reflecteert hierop in je masterbiografie en masterperformance.

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst