Global Health

  • Minor
Studenten binnen 5.jpeg

Global Health

Niveau
Minor
Taal
Engels
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Sport en Gezondheid

De minor Global Health biedt je de unieke kans om kennis te maken met een steeds verder globaliserende wereld en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.

Over deze minor

De minor Global Health biedt ons de unieke kans om kennis te maken met een steeds verder globaliserende wereld en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.

De minor richt zich op trends in gezondheid en zorg vanuit een mondiaal perspectief en de uitdagingen waar wij als zorgprofessionals de komende 10 jaar en daarna voor staan. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot onze wens om langer te leven en tegelijkertijd gezond en actief te blijven naarmate we ouder worden? Hoe kunnen we internationaal samenwerken om preventie en zelfmanagement te organiseren? Hoe kunnen we gezond gedrag zodanig stimuleren dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen in de wereld?

De minor Global Health brengt een scala aan disciplines samen, zoals epidemiologie, sociologie, culturele studies, technologie en volksgezondheid, en weerspiegelt onze gezamenlijke aanpak bij het aanpakken van de belangrijkste gezondheidsproblemen die de menselijke bevolking negatief beïnvloeden.

Het kader van ons minorprogramma bestaat uit de volgende samenhangende modules:

Toekomst van de gezondheidszorg
In deze module onderzoeken we de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg op individuen en populaties. We verkennen maatregelen die genomen kunnen worden om gezond oud te worden, zoals preventieve maatregelen en zelfzorg. Ook kijken we naar de processen van groei, verandering en stabiliteit waarmee we te maken krijgen naarmate we ouder worden. Deze module richt zich op de toekomstige uitdagingen waarmee zorgprofessionals van de toekomst worden geconfronteerd.
Toetsing: essay 

Gezondheid & Technologie
Hier onderzoeken we hoe e-health en gezondheidstechnologie succesvol kunnen bijdragen aan veranderingen in de zorg. Vanwege een vergrijzende bevolking, de behoefte aan kosteneffectiviteit en goed geïnformeerde en mondige patiënten, is er een groeiende vraag naar zelfmanagement. We bestuderen de manieren waarop e-health en gezondheidstechnologie kunnen bijdragen aan de verschillende uitdagingen waarmee de gezondheidszorgstelsels en de zorgverstrekking worden geconfronteerd. Dit zijn essentiële aspecten van dit onderdeel. Toetsing: infographic/presentatie/debat

We houden hierbij rekening met de invloed van bredere aspecten zoals globalisering, sociale determinanten, gezondheidsstelsels en internationaal beleid, die buiten onze directe invloedssfeer als individu of bevolking liggen. De nieuw verworven kennis kunnen we gebruiken om effectieve strategieën voor beleidsadvisering in ons eigen werkveld op te zetten.
Toetsing: schriftelijk verslag

Cultuur en Gezondheid
Deze module biedt culturele inzichten met betrekking tot gezondheid, ziekte, het lichaam en manieren van communicatie. Bovendien geeft het ons de kans om onze interculturele vaardigheden te verbeteren. Hier onderzoeken we ook hoe onze eigen perspectieven worden gevormd door onze culturele achtergrond en ervaringen.
Toetsing: digitale story telling / reflectief rapport

Innovatieproject 1 & 2
De minor bereidt ons bovendien voor op samenwerking in internationale, multidisciplinaire teams door een echt project uit te voeren over een gezondheidsprobleem in een internationale context. Binnen deze integrale taak, die de kern vormt van de minor, ontwikkelen we in groepsverband een gezondheidsoplossing voor een Global Health probleem.
Toetsing: rapport, product, presentatie.

De projectmodule is een verplicht onderdeel in de eerste periode van de minor en duurt 10 weken. Dit stelt ons in staat om in kleine groepen samen te werken, waarbij we de stadia van de design thinking-benadering volgen om een innovatieve oplossing te vinden voor een reëel probleem.

Alle modules zijn 5 studiepunten waard en duren 10 weken. De module Global Health wordt ook als losse module aangeboden.

Voor je kunt beginnen

Je bent een derdejaars of vierdejaars student (Bachelor level undergraduate of associate degree). Je hebt je eerste jaar van je opleiding afgerond en minimaal 45 ECTS in de hoofdfase (jaar 2, 3 (of 4)) behaald.

Taalvereisten

  • Academische IELTS-toetsscore van minimaal een 6.0 gemiddeld.
  • Je hebt ervaring met projectmanagement en je hebt onderzoeksvaardigheden ontwikkeld.
  • Er wordt geen algemeen onderwijs over deze twee onderwerpen aangeboden.
  • Je moet werken in een internationaal interprofessioneel multidisciplinair team en de Engelse taal beheersen (eindexamen secundair onderwijs).
  • Nuttige aanvullende persoonskenmerken voor deelname aan zo'n team zijn: een open geest, actief kunnen luisteren, tolerantie, flexibiliteit, transparantie in drijfveren, belangen en waarden. 

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid
Meld je aan voor deze minor