Onderwijsontwerp 21

  • Minor
HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-11.jpg

Onderwijsontwerp 21

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Onderwijs en Opvoeding

In deze minor verdiep je je in de theorie en praktijk van onderwijs in duurzaamheid, digitale geletterdheid en vernieuwingsonderwijs. Iedere contactdag staat in het teken van één van deze drie basislijnen. Het onderdeel digitale geletterdheid richt zich op de kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn in een gedigitaliseerde samenleving als de onze. Het onderdeel duurzaamheid gaat over het omgaan met uitdagingen van onze moderne maatschappij, zoals een te hoge belasting van mens, dier en milieu. Tenslotte biedt vernieuwingsonderwijs handvatten voor het ontwikkelen van een visie en werkwijze voor modern onderwijs.

Kenmerken

  • Aantal studiepunten: 30 punten
  • Voertaal: Nederlands 
  • Locatie: Groningen
  • Startdatum: Semester 1

Over deze minor

Waar gaat de minor Onderwijsontwerp 21 over?

 

In deze minor verdiep je je in de theorie en praktijk van onderwijs in duurzaamheid, digitale geletterdheid en vernieuwingsonderwijs. Iedere contactdag staat in het teken van één van deze drie basislijnen. Het onderdeel digitale geletterdheid richt zich op de kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn in een gedigitaliseerde samenleving als de onze. Het onderdeel duurzaamheid gaat over het omgaan met uitdagingen van onze moderne maatschappij, zoals een te hoge belasting van mens, dier en milieu. Tenslotte biedt vernieuwingsonderwijs handvatten voor het ontwikkelen van een visie en werkwijze voor modern onderwijs.

Onze snel ontwikkelende en digitale maatschappij vraagt om onderwijs dat zich kan aanpassen aan de behoeften van leerlingen en de eisen die onze moderne samenleving vraagt. Problemen als klimaatverandering, kinderarmoede en verlies van biodiversiteit vragen om leraren die kansen zien en duurzame initiatieven kunnen ontwikkelen. Ouders en leerlingen vragen om onderwijs dat meer oog heeft voor de ontwikkeling van individuele leerlingen.

De wereld vraagt dus om vernieuwend onderwijs dat kinderen voorbereidt op een leven in de 21e eeuw. Daarom ga jij samen met medestudenten onderwijs ontwerpen voor een opdrachtgever, zoals een school, kennisinstelling of bedrijf. Je werkt een half jaar lang aan deze opdracht, die eindigt met een onderwijsontwerp dat je onderbouwt, hebt uitgetest  en geëvalueerd. Hierdoor ontwikkel jij jouw ontwerpvaardigheden, die je nodig hebt om flexibel onderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij de leerbehoeften van individuele leerlingen.

Naast de drie basislijnen (digitale geletterdheid, duurzaamheid en vernieuwingsonderwijs) biedt deze minor een ondersteunende lijn, waarin we je ondersteunen bij het ontwerpen en evalueren van het onderwijs waar jouw opdrachtgever om vraagt. Je vormt samen met een docent en je medestudenten een actieve leergemeenschap en bezoekt scholen die op verschillende manieren invulling geven aan onderwijs voor de toekomst en bespreek je inzichten die je daaruit haalt. Tenslotte werk je met korte weekopdrachten toe naar de grote eindopdracht: een onderbouwd onderwijsontwerp voorzien van een kritische evaluatie en aanbevelingen.

De minor is zo ingericht dat je regelmatig contact hebt met je docent, je opdrachtgever en je medestudenten. Je stelt persoonlijke leerdoelen op waar jij tijdens deze minor aan gaat werken. Zo heb jij vanaf het begin duidelijk hoe deze minor voor jou een meerwaarde kan zijn, dit geeft  je handvatten om je eigen ontwikkeling te volgen en te beschrijven. Regelmatige feedback op de  (deel)opdrachten  helpt je om tot een volwaardig eindproduct te komen waarmee je bewijst hoe je je hebt ontwikkeld tot een toekomstgerichte leerkracht en ontwerper van onderwijs.

Wil jij graag meedenken over het onderwijs van morgen? Ben jij bijzonder geïnteresseerd in digitale geletterdheid of duurzaamheid? Of ben je gewoon op zoek naar een minor waar je de ruimte krijgt om onderwijs te ontwerpen  waar jij blij van wordt? Dan is deze minor jou op het lijf geschreven!

Leerdoelen
1.    Je communiceert actief met een opdrachtgever over wensen, verwachtingen en plannen) en bent actief deelnemer aan de leergemeenschap (Community of Learners).
2.    Je formuleert heldere en concrete ontwerpcriteria voor het onderwijs dat wordt ontworpen. Daarbij gaat je uit van een ontwikkelingsgericht perspectief op leren en sluit je aan bij ten minste één van de drie specialisaties duurzaamheid, dalton en digitale geletterdheid.
3.    Je ontwerpt een onderwijsproduct dat aansluit op ten minste één van de drie specialisaties (traditioneel) vernieuwingsonderwijs, duurzaamheid, of digitale geletterdheid en uitgaat van een ontwikkelingsgericht perspectief op leren.
4.    Je evalueert en beoordeelt een eigen onderwijsontwerp kritisch op consistentie en uitvoerbaarheid, vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief op leren.
5.    Je test, evalueert en beoordeelt een onderwijsontwerp kritisch op effectiviteit t.a.v. de gegeven leeruitkomsten of leerdoelen.
6.    Je geeft betekenis aan het begrip duurzaamheid vanuit de duurzame doelen van UNESCO, door de eigen visie te vertalen naar een onderwijsontwerp dat past bij de wensen van de opdrachtgever.
7.    Je geeft betekenis aan digitale geletterdheid, door de eigen visie te vertalen in een onderwijsontwerp dat past bij de wensen van de opdrachtgever.
8.    Je geeft betekenis aan een van de vijf Dalton kernwaarden, door de eigen visie te vertalen in een onderwijsontwerp dat past bij de wensen van de opdrachtgever.

Aan het einde van deze minor heb je de mogelijkheid om een deelcertificaat te behalen voor een van de specialisaties Dalton, Duurzaamheid (Onderzoekend en Ontwerpend Leren) en Digitale Geletterdheid. Daarmee ben je een eind op weg naar het behalen van een compleet certificaat Dalton, coördinator Ontwerpend en Onderzoekend Leren, of coördinator Digitale Geletterdheid.

Doelgroep
Deze minor staat open voor studenten van de Pabo.

Startdatum
Je kunt de minor volgen vanaf periode 1, de minor loopt en met periode 2.

Aantal EC
Deze minor heeft een omvang van 30 ECTS.

ECTS Onderwijs­catalogus
Je vindt deze minor van de Pedagogische Academie ook terug in de ECTS Onderwijs­catalogus.


 

Voor je kunt beginnen

Binnen deze minor worden theorie en praktijk gecombineerd. Je ontwerpopdracht en opdrachtgever hebben een belangrijke in rol hierin. Hoewel het verzorgen van onderwijs een onderdeel (kan) zijn van de evaluatie van je ontwerp, maar de nadruk ligt op het ontwerpen van onderwijs.

Veelgestelde vragen

Contact

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hylke Faber via e-mail: [email protected].

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan voor deze minor