Honours talentprogramma Healthy Ageing

In het honours talentprogramma Healthy Ageing krijgen studenten, die meer willen en kunnen dan het reguliere onderwijs hen biedt, de kans uit te groeien tot de excellente professional van de toekomst.

In het programma werken studenten uit alle bacheloropleidingen van de Academie voor Gezondheidsstudies, de Academie voor Sociale Studies (Social Work) en studenten van de Academie voor Verpleegkunde samen aan uitdagende opdrachten in en met de (inter)nationale beroepspraktijk. Hiermee krijgt de student de ruimte om zijn of haar professionele ambitie verder vorm te geven, waarbij zowel verbredende als verdiepende activiteiten tot de mogelijkheden behoren.

Zowel Nederlandse als buitenlandse studenten zijn welkom.

Extra credits

Het honours talentprogramma start aan het begin van het tweede studiejaar en is afgestemd op je verdere studieprogramma. Het programma omvat 30 extra ECTS te behalen in de drie resterende studiejaren. 

Opbouw programma

Het prgramma is opgebouwd uit 6 modules ('Labs') rond projecten die verbredende of verdiepende thema's aan de orde stellen, die zich binnen of buiten het domein van zorg en welzijn afspelen, community-activiteiten omvatten en/of zijn opgebouwd rond projectvoorstellen voor projecten door de student zelf. De student krijgt de ruimte zijn eigen programma samen te stellen. 

Interdisciplinair

In het honours talentprogramma Healthy Ageing werken studenten uit de verschillende disciplines - Nederlands en international - samen aan uitdagende (onderzoeks)opdrachten in en met het werkveld.

Selectieprocedure 

Je kunt deelnemen als je:
- aantoonbaar gemotiveerd bent voor je opleiding en het volgen van het honours talentprogramma; 
- breed geïnteresseerd bent in de werkvelden zorg en welzijn, en Healthy Ageing in het bijzonder; 
- ondernemend en ambitieus bent;
- nieuwsgierig en leergierig bent
- én de propedeuse in 1 jaar hebt behaald.

Als je je aanmeldt voor het honours talentprogramma doorloop je eerst een selectieprocedure. Op basis van deze procedure word je toegelaten.

Contact