Numerus fixus

Jouw studiekeuze - ik weet het.jpg

Bij de opleiding MBRT is er sprake van een numerus fixus. Dit houdt in dat er per studiejaar een maximum aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Als zich meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen zijn, worden studenten geselecteerd door middel van een selectieprocedure.

Selectieprocedure

Voor het studiejaar 2022-2023 zijn bij de opleiding MBRT 170 plaatsen beschikbaar. Bij een selectieprocedure selecteert een opleiding zelf de studenten op basis van de door de opleiding gestelde criteria. 

Inschrijven

Schrijf je voor 15 januari 2023 via Studielink in voor de opleiding MBRT. Voor het inschrijven via Studielink dien je over een DigiD te beschikken. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 werkdagen. Houd hier dus rekening mee.

Selectiedag

Neem deel aan de online selectiedag in februari 2023. Tijdens de selectiedag wordt, aan de hand van een aantal criteria, de rangorde bepaald die leidend is voor plaatsing.

Uiterlijk drie weken voor de selectiedag krijg je een e-mail met meer informatie. Deze informatie wordt via e-mail verstuurd. Zorg er daarom voor dat je e-mailadres in Studielink correct is! Heb je geen bericht gehad? Neem dan contact op via [email protected].

Selectiecriteria

Op basis van de scores op de volgende onderdelen wordt de volgorde van plaatsing bepaald:

  • Toets wiskunde en natuurkunde. Klik hier voor meer informatie over de toets.

  • Toets Nederlands. Klik hier voor een oefentoets.

  • Toets leesvaardigheid op basis van een artikel uit NVMBR magazine.

  • Vragenlijst over vrijwilligerswerk en bijbanen.

Uitslag

De opleiding stelt op basis van de uitslag van de selectie een rangvolgorde op. De uitslag van de procedure wordt medio april via studielink bekendgemaakt. Het rangordenummer wordt per e-mail gecommuniceerd met als onderwerp 'toewijzing rangnummer'.

Plaats aangeboden gekregen (rangorde binnen de 170)
Als je een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding, dan ontvang je hier een e-mailbericht over met aanvullende informatie.
Je hebt 14 dagen de tijd om de toegewezen plaats te verzilveren in Studielink. Als de plaats niet verzilverd wordt komt de plaatsing te vervallen en ontvangt de eerstvolgende die is geselecteerd een plaatsingsbewijs via Studielink.
Naast het verzilveren van de plaats, moet je ook aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen om definitief te worden toegelaten tot de opleiding.

Rangordenummer hoger dan 170?  
Een rangordenummer hoger dan 170 hoeft niet te betekenen dat je uiteindelijk niet kunt starten. Dit is afhankelijk van de bevestiging (verzilvering in Studielink) en het behalen van de vooropleiding van de overige aspirant studenten.
Houd studielink en je mail (ook in je spam) goed in de gaten! Het kan zijn dat je nog een e-mail ontvangt waarin je een plaats aangeboden krijgt.

De deadline voor het voldoen aan alle inschrijfverplichtingen is 1 juli 2023.

Vragen?

Heb je vragen over het inschrijfproces en de selectie voor de opleiding MBRT, neem dan contact met ons op via [email protected].