Ongelijkheid verminderen

Dit semester richt zich op mensen en hun gezinssystemen waarin sprake is van meervoudige problematiek. Je leert hoe dat in wisselwerking met de complexiteit van de samenleving van invloed is op hun functioneren en op hun deelname aan en kansen in de samenleving

Je gaat aan de slag met casuïstiek, leert theorie en vaardigheden om te herkennen en te erkennen welke problemen er spelen (vanuit personen, hun omgeving en samenleving), welke gevolgen dat heeft en hoe je hen kunt ondersteunen. Mensen zijn meer dan hun beperkingen en handicaps, het zijn mensen met kwaliteiten en ambities. Tegelijkertijd ervaren zij barrières, komen regelingen en situaties tegen waardoor ze worden belemmerd en niet mee kunnen doen. Je leert om samen met verschillende betrokkenen, vooral ook met de personen om wie het gaat, te zoeken naar en vorm te geven aan wat er nodig is om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en partciperen. Waar liggen mogelijkheden voor het individu en waar vraagt het aanpassingen in de omgeving.  

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij