Lustrum

start lustrum

In 2023 vieren we ons jubileum: 225 jaar van talentontwikkeling en bijdragen aan de maatschappij.  We staan stil bij wat we samen hebben bereikt, waar we met elkaar voor staan en waar we de komende jaren naartoe werken. En het is natuurlijk een hele bijzondere mijlpaal die we vieren met medewerkers, studenten, alumni, partners in het werkveld en al onze andere relaties.

Fundraising

Er is tijdens het lustrumjaar traditiegetrouw veel aandacht voor de geldinzameling voor goede doelen. 

Dit lustrumjaar zetten we ons in voor:

Ontwerp beeldmerk 225 jaar

Het lustrum beeldmerk 225 jaar is ontworpen door Flavia Sandu, tweedejaars student Graphic & Interaction Design van Academie Minerva onder begeleiding van het Projectbureau van Academie Minerva. Het beeldmerk geeft de eenheid van de Hanzehogeschool en de continue samenwerking weer. Zowel in het verleden als in de toekomst. Het beeldmerk geeft ook de verbinding weer die wij als leergemeenschap hebben met de regio. 

lustrum hanze logo 225.jpg

Contact