Lustrum

start lustrum

In 2023 vieren we ons jubileum: 225 jaar van talentontwikkeling en bijdragen aan de maatschappij.  We staan stil bij wat we samen hebben bereikt, waar we met elkaar voor staan en waar we de komende jaren naartoe werken. En het is natuurlijk een hele bijzondere mijlpaal die we vieren met medewerkers, studenten, alumni, partners in het werkveld en al onze andere relaties.

Fundraising

Er is tijdens het lustrumjaar traditiegetrouw veel aandacht voor de geldinzameling voor goede doelen. Dit lustrumjaar zetten we ons in voor: Stichting Urgente Noden - SUN Groningen, Friesland en Drenthe.

Doneer

Stichting Urgente Noden - SUN Groningen, Friesland en Drenthe

Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij de Stichting Urgente Noden (SUN). SUN vindt dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn en streeft er samen met gemeenten, donateurs, dienst- en hulpverleners naar dat niemand meer tussen wal en schip hoeft te raken. Met een gift voorkomt SUN veel persoonlijk leed, onnodige escalatie en maatschappelijke kosten, en verbeteren zij kwaliteit van leven omdat een gift werkt als vangnet of springplank voor volwassenen en kinderen met urgente noden. Voorbeelden waarbij de stichting helpt zijn:  

  • Een gift van 500 euro voor de basisinrichting van een woning voor iemand die weer zelfstandig gaat wonen na een schuldhulptraject.  
  • Een bijdrage van 100 euro voor een tweedehands computer en een computercursus voor een inwoner met keelkanker die daardoor moeilijk kan praten. Door de computer en cursus vermindert zijn isolement. 

Stichting Urgente Noden is in het bezit van de ANBI status, zodat giften aftrekbaar zijn van de belasting. 

Stichting Urgente Noden (SUN)

Student met lustrumvlag 2023.jpg

Ontwerp beeldmerk 225 jaar

Het lustrum beeldmerk 225 jaar is ontworpen door Flavia Sandu, tweedejaars student Graphic & Interaction Design van Academie Minerva onder begeleiding van het Projectbureau van Academie Minerva. Het beeldmerk geeft de eenheid van de Hanzehogeschool en de continue samenwerking weer. Zowel in het verleden als in de toekomst. Het beeldmerk geeft ook de verbinding weer die wij als leergemeenschap hebben met de regio. 

lustrum hanze logo 225.jpg

Contact