Dr. Nick Degens

​​​Dr. Nick Degens (1985) is sinds 2014 verantwoordelijk voor het lectoraat User-Centered Design aan de Hanzehogeschool Groningen. Vanaf 2013 was hij als docent en senior onderzoeker verbonden aan de opleiding Communication, Multimedia & Design (CMD) van de Hanzehogeschool en heeft daarvoor een promotie-studie uitgevoerd op het ontwerp van intelligente games voor interculturele training waarbij sociale interactie centraal staat. Verder heeft hij ervaring in het ontwerpen van educatieve games en toepassingen binnen het hoger onderwijs (universiteiten en HBO).

Het hoofddoel van zijn onderzoek is om, op systematische wijze, te begrijpen hoe interactieve tools gebruikt kunnen worden om tot langdurige gedragsverandering te komen (bv. binnen trainingstoepassingen of e-healthinterventies). Dit werk gebeurt vanuit twee onderzoekslijnen: 1) het toevoegen van adaptiviteit aan interactieve systemen om zodanig automatisch beter aan te kunnen sluiten op de belevingswereld van en de kennis van de gebruikers, 2) het toepassen van nieuwe technologie voor maatschappelijke problemen en 3) begrijpen hoe technologie geïmplementeerd kan worden in het leven en werk van mensen om te zorgen dat het nuttig en relevant is (digitale geletterdheid & inclusie).

nick degens

Hier vallen dan veel verschillende onderwerpen onder: serious games, e-health applicaties, virtual coaching, ​personalized feedback, virtual en augmented reality, etc.

Als onderdeel van zijn aanstelling is hij verantwoordelijk voor de aansluiting met het onderwijs binnen de opleiding CMD, het uitvoeren van innovatieve onderzoeksprojecten en het begeleiden van bachelor-studenten en promovendi.