Drs. Willem Foorthuis

Met mijn lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen richt ik me op nieuwe businessmodellen waarbij ondernemers, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen samengaan in een nieuw en duurzaam geformaliseerde alliantie. Naast de nieuwe samenwerkingsvorm richt het lectoraat zich op nieuw te vormen regionale en lokale ketens.

Ik wil dat we samen meer inzicht verkrijgen in regionale coöperatieve ketens. In elk thema van RIS3 (Noordelijke Innovatie Agenda) zitten zulke ketens, bijvoorbeeld voedselketens, maar ook zorg- en energieketens. Om van de biobased economy nog maar te zwijgen. Die is immers zonder ketens en kringlopen niet eens voor te stellen.

Daarnaast ben ik altijd op zoek naar nationale en internationale partners op het gebied van nieuwe duurzame businessmodellen op regionale schaal.

Willem Foorthuis
Innovatiewerkplaats thumbnail.png

Innovatiewerkplaats - Deel 1: Waarom?