Drenthe Gezond kaartje.jpg

Innovatiewerkplaats Drenthe Gezond

De IWP (Innovatiewerkplaats) Drenthe gezond is een lerend netwerk waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan gezondheidsinnovaties in alle Drentse gemeentes. Studenten, docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen (Alfa-college, Drenthe college, Landstede, Hanzehogeschool, Windesheim en NHL Stenden) uit verschillende domeinen (Sport & bewegen, gezondheid, zorg en welzijn) werken samen met werkveldpartners vanuit verschillende domeinen aan de gezondheidsvraagstukken die spelen in wijken en/of Drentse gemeentes. Meerdere keren per jaar komen we met het hele netwerk bij elkaar om kennis en ervaring met elkaar te delen. Zo werken we samen aan de ambitie 'Drenthe positief gezond!’.
De IWP Drenthe gezond is onderdeel van het programma Drenthe Gezond en heeft een nauwe verbinding met het provinciale netwerk Drenthe gezond waarin veel organisaties met speciale expertise zitten (Zie figuur 1). De expertise van het brede netwerk wordt ingezet om vraagstukken uit de praktijk zo optimaal mogelijk aan te pakken.

Doel

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te laten worden. Drenthe Positief Gezond is de ambitie. Het doel: 80% van de Drentse bevolking ervaart zijn of haar gezondheid als (zeer) goed. 

Thema’s en projecten

 • Thema: (Wijk)gerichte aanpak:
 • Project Fit in Zuid
 • De Gezonde school
 • De gezonde werkvloer
 • De Gezonde sportkantine
 • Thema: Iedereen in Drenthe doet mee:
 • Inclusief sport en bewegen
 • Nationale sportweek
 • Kindermenu 2.0
 • De Bedrijvencompetitie
 • Het regionale preventieakkoord Sport & Bewegen
 • IWP Drenthe samen gezond
Screenshot Drenthe Gezond.png