Landelijke evaluatie Trajectgesprekken DJI

lectoraat verslavingskunde en forensische zorg

Het hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag wil samen met drie hogescholen in Nederland (Hogeschool Utrecht, Avans Hogeschool en de Hanzehogeschool) een landelijk onderzoek uitvoeren naar de nieuw opgezette trajectgesprekken binnen het gevangeniswezen. Vanuit de wet straffen en beschermen wordt van penitentiaire inrichtingen (PI’s) verwacht dat professionals iedere zes weken een trajectgesprek voeren met een gedetineerde, om vervolgens in een multidisciplinair overleg de bevindingen en doelen terug te koppelen. Het hoofdkantoor is benieuwd naar de ervaringen binnen de verschillende PI’s in Nederland. Hoofdvraag binnen dit project is: Wat zijn de ervaren succesfactoren en knelpunten van de trajectgesprekken binnen het gevangeniswezen?

Extern betrokken onderzoekers
Gercoline van Beek, Hogeschool Utrecht
Angele Geerts, Avans Hogeschool
M.m.v. Leendert van Dalsen, implementatiecoördinator hoofdkantoor DJI en 18 penitentiaire inrichtingen in Nederland.   

Betrokkenen