Pilletje hier, pilletje daar

pilletje hier pilletje daar.jpg

Het Openbaar Ministerie wil jongeren positief betrekken bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van de maatschappelijke impact van (synthetische) drugs. Hoe krijgen we een open gesprek hierover?

Het Openbaar Ministerie wil zonder te moraliseren, normeren en/of schuldigen aan te wijzen, jongeren constructief en positief betrekken bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van de maatschappelijke impact van (synthetische) drugs. De vraag die door het OM gesteld wordt is: hoe doen we dit? Hoe krijgen we een open gesprek, hoe zorgen we voor iets van bewustwording of betrokkenheid? Door deze opdracht op deze manier uit te zetten, hoopt het OM bovendien al iets van die bewustwording in gang te zetten. Ander doel is dat het OM door het contact met studenten en het zien van een creatieve aanpak, ziens- en werkwijze de eigen OM-blik op het onderwerp verbreedt. Hoofdvraag binnen dit landelijke project is: hoe kunnen we jongeren constructief en positief betrekken bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van de maatschappelijke impact van synthetische drugs? Een van de projecten is het gezamenlijk opzetten van een Hanzebrede studentendag.

Extern betrokkenen
Machteld van Barchjansen en Judith van Heemst, Openbaar Ministerie.
Zie voor meer info: OMspaces | Openbaar Ministerie

Betrokkenen