TalentenKracht

Student legt andere student iets uit 2022.jpg

TalentenKracht is een landelijk project over het talent van jonge kinderen voor wetenschap en technologie, waar zeven Nederlandse en Belgische universiteiten en tal van samenwerkingspartners aan hebben gewerkt.

Voor wie

TalentenKracht Groningen doet onderzoek naar talenten van kinderen op het gebied van wetenschap- en technologie en naar talenten van leerkrachten om kinderen uit te dagen. Het gaat dan over de 'denk'-vaardigheden van kinderen en hoe leerkrachten deze kunnen stimuleren. Deze zijn van belang bij w&t-onderwijs maar ook bij andere kennisdomeinen.

Deze content is bedoeld voor (a.s.) leerkrachten, trainers, Pabo-docenten en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het stimuleren van wetenschap- en technologietalenten van kinderen. Je vindt hier informatie over onze visie op talent, tips en adviezen over de toepassing in de onderwijspraktijk en handige materialen die je in de klas kunt gebruiken.

Over talent

Wat bedoelen we als we het hebben over ‘talentvol gedrag’? Hebben we het dan alleen over excellent presterende leerlingen, of bedoelen we er alle leerlingen mee? Heeft iedereen talent?

​Het gaat om talent van kinderen op het gebied van wetenschap en technologie, die ook relevant is voor andere kennisdomeinen. Ook gaat het over het talent van volwassenen, bijvoorbeeld het talent om te onderwijzen.

Wat is talent? 

Je kunt hierover verschillende ideeën hebben. Wij vatten talent op als iets dat in ontwikkeling is. Met andere woorden, talent is het potentieel van het kind om zich te ontwikkelen tot een bepaalde mate van excellentie in een bepaald domein. Het gaat dan om excellentie in vergelijking met leeftijdsgenoten of in vergelijking met jezelf op een eerder tijdstip.

Dit potentieel is te zien in het gedrag van de leerling in de klas. Dit noemen we talentvol gedrag.

Hoe ziet talentvol gedrag eruit? 
Een leerling die talentvol gedrag laat zien uit dit in

  • nieuwsgierigheid
  • enthousiasme
  • exploratie
  • verwondering
  • (kritisch) nadenken
  • probleem oplossen
  • redeneren
  • verbanden leggen

Met andere woorden: het kind dat talentvol gedrag laat zien is aan het denken (cognitief), maar laat dit ook zien in emoties en motivatie voor het onderwerp.

We gaan er hierbij van uit dat talent ontluikt en zich ontwikkelt uit de interacties tussen het kind en de thuis- en schoolomgeving. Het kind en omgeving zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar creëren elkaar.

Toepassen

Het is leuk om te weten wat er aan theoretische kennis is, maar nog belangrijker is het om hiermee aan de slag te kunnen gaan in je eigen groep.

Op deze pagina staat informatie over de 'vertaalslag' van de theorie naar het werken met talenten van kinderen, van jezelf en van collega's, op school en bij buitenschoolse activiteiten. De informatie is gericht op verschillende leeftijden en doelgroepen, soms gekoppeld aan een specifiek onderwerp (taal).

Alle informatie is gebaseerd op de visie op talent en op het TalentenKracht-onderzoek. Voor de vertaalslag van de theorie naar werken in de klas is het van belang om uit te gaan van de TalentenKracht-principes. Daarom ben je zoveel mogelijk gericht op het uitdagen van kinderen om te laten zien wat ze 'in huis hebben' en maak je zoveel mogelijk gebruik van talentmomenten. Dit zijn momenten in de les, waarin de interactie tussen kind(eren), leerkracht en materiaal optimaal talent-ontlokkend en –stimulerend is.

Rol van de leerkracht

Van degene die alles weet wordt de leerkracht steeds meer de coach of begeleider van de leerlingen. Je helpt hen om zelf kennis te ontdekken en te construeren, zaken te onderzoeken, en te beredeneren hoe iets kan. Als leerkracht heb je daarvoor een aantal (pedagogisch-didactische) hulpmiddelen ter beschikking, zoals vragen stellen, de wetenschappelijke methode en scaffolding.

Materialen

V​oor de TalentenKrachtprojecten zijn tal van materialen ontwikkeld. Op deze pagina vind je deze materialen als PDF-documenten. Je kunt deze materialen kosteloos downloaden en toepassen, bijvoorbeeld tijdens de les.

 

Overzicht

Hieronder volgt een overzicht van alle soorten materialen die ontwikkeld zijn als onderdeel van de TalentenKracht-projecten:

Disclaimer

De inhoud van de producten blijft intellectueel eigendom van TalentenKracht-Groningen. Bij gebruik in onderzoek of de ontwikkeling van nieuwe onderwijsproducten moet worden verwezen naar (naam auteur indien vermeld), TalentenKracht Groningen, RuG.

Onderzoek

TalentenKracht Groningen was niet alleen een visie op wetenschap- en techniekonderwijs. Het was vooral ook een onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op deze pagina vind je links naar artikelen en proefschriften. 

Grofweg deden we twee typen onderzoek. Ten eerste fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld om erachter te komen hoe kinderen redeneren en hoe dit verandert over de tijd. Ten tweede praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek ging vooral over de methode die door ons is ontwikkeld om leerkrachten te trainen in het stimuleren van talenten van kinderen bij W&T-onderwijs. We gingen hierbij uit van een pedagogisch-didactische visie op het stimuleren van talenten van kinderen, die goed toepasbaar is in alle vakgebieden in het onderwijs. We richtten ons in eerste instantie op het primair onderwijs.

Er zijn onderzoeken uitgevoerd binnen de volgende facetten:

Contactpersonen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding