Aanmelden

MINERVA Academie voor Popcultuur internationaal

Creatief ondernemerschap
Creatief ondernemerschap en internationalisering zijn kenmerken van de popcultuur bij uitstek. Popcultuur is zowel grensverleggend als grensoverschrijdend. Op regionaal, landelijk en internationaal niveau wordt de waarde van de creatieve beroepstak voor de economische ontwikkeling erkend. In samenwerking met het lectoraat Ondernemen, en het lectoraat Life Long Learning van de Hanzehogeschool Groningen wil de Academie voor Popcultuur richting geven aan dat creatief ondernemen, niet alleen regionaal, maar ook internationaal.

De popcultuur beweegt zich vooral in niche markten. Nederland is te klein om een brede afzetmarkt te creëren. Verbreding en vergroting hiervan is noodzakelijk. De skate – en hiphopcultuur zijn daar voorbeelden van: de lifestyle hoort bij een kleine subcultuur. Daar bevinden zich de pioniers, de innovators. Die kleine groepen zoeken over de grenzen van landen en culturen heen naar geestverwanten. Dat leidt tot nieuwe internationale vormen van merchandise, media, mode en muziek. De internationale community die zo ontstaat wordt daardoor een factor van betekenis voor economische ontwikkeling. Voorbeelden uit de mode zijn de merken Diesel en GSUS. Voorbeelden uit de muziek zijn Junkie XL en DJ Tiësto. De laatste heeft een belangrijke rol vervuld in de export van de Nederlandse dansmuziek. Al deze kenmerken en trends zijn als subcultuur begonnen en nu van groot belang voor de ontwikkeling van de internationale markt.

Omdat MINERVA Academie voor Popcultuur nog maar kort bestaat, zal een deel van dit project ook bestaan uit het uitvoeren van onderzoek naar nieuwe, internationale vormen van samenwerking, het tot stand brengen van uitwisseling van studenten en docenten, het realiseren van een netwerk/community voor artiesten in binnen- en buitenland. De academie wil het ondernemerschap binnen de opleiding stimuleren door het creëren van regionale mogelijkheden voor ondernemerschap, van waaruit internationale contacten worden opgebouwd.

Verkenning rond de Noordzee
In het korte bestaan van de academie zijn contacten gelegd met een aantal landen rond de Noordzee. Dat heeft geleid tot uitwisselingsprojecten van docenten. In de toekomst zal dit leiden tot kortdurende, éénmalige uitwisselingen en projecten voor studenten en wordt gezocht naar continue samenwerking.

Individueel traject
Los van bestaande contacten, kan iedere student voorstellen aandragen om te studeren en/of werken in het buitenland. De academie stimuleert de eigen initiatieven van studenten.