Het jonge Kind

student diploma

Jonge kinderen leren op een andere manier dan oudere kinderen. Ze hebben een unieke manier van denken en leren, en dit wordt vaak aangeduid als spelenderwijs leren of embodied leren. Jonge kinderen leren het meest effectief door te spelen en te experimenteren, waarbij ze zichzelf uitdagen en nieuwe dingen ontdekken. Dit type leren stimuleert hun nieuwsgierigheid en creativiteit, waardoor ze de wereld om hen heen kunnen begrijpen.

Bovendien helpt spelend leren jonge kinderen om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden, zoals cognitieve, fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling. Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen bijvoorbeeld hun taalvaardigheid, probleemoplossend vermogen, geheugen, aandacht en concentratie. 

In deze keuzemodule leer je een verbinding te maken tussen kennis over het jonge kind en maakprocessen in de kunsten of beweging. Door zelf de waarde van "maken" te ervaren in een van de kunstdisciplines of in sport en bewegen, weet jij dat hier unieke eigenschappen aan de orde zijn die zeer goed aansluiten bij het leren van het jonge kind. De module is bestemd voor alle educatieve opleidingen van de Hanze, dus naast ALO, Docent Muziek, Docent Beeldend, Docent Dans zeker ook voor Pabo of ALO-Pabo studenten.  

Spelend leren biedt ook een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen, waarin ze kunnen experimenteren en fouten kunnen maken zonder zich zorgen te maken over falen of beoordeling. Dit kan het zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen vergroten en hen helpen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Maakprocessen in kunst en bewegen werken net zo: ook daarin moet je open staan voor het proces, het toelaten van fouten en het uitproberen. 

Je krijgt in deze keuzemodule inzicht in deze unieke manieren van leren, je wordt uitgenodigd kennis te maken met deze doelgroep en een workshop, les of handeling te ontwerpen voor jonge kinderen. 

Hoofddoel 

De student is in staat om vanuit een of meerdere expertises in de kunsten, cultuur, muziek en bewegen een praktijkgericht aanbod kan realiseren waarbij het jonge kind op een leeftijdsgerelateerde wijze tot leren en ervaren komt. 

De opzet van dit keuzemodule is verbinding maken tussen jouw expertise aan de ontwikkelingsfase en leerbehoefte van het jonge kind. 

Leeruitkomsten 

De student realiseert onderstaande leeruitkomsten: 

  • Leeruitkomst 1: De student leert om op basis van inzichten en theoretische overwegingen educatieve activiteiten te ontwerpen die erop zijn gericht de motorische, creatieve van jonge kinderen te bevorderen. De student ontwerpt daarmee een spel- en leeromgeving voor onderzoekend leren waarbij het kind begeleid wordt in zijn leren door middel van cultuur en bewegen. 
  • Leeruitkomst 2:  De student draagt zorg voor een veilige en ontwikkelingsgerichte leeromgeving voor kinderen zodat zij hun nieuwsgierigheid en creativiteit kunnen inzetten om in en over de wereld te leren.  

Na deze module 

  • Je hebt zowel theoretische als praktische kennis opgedaan met de doelgroep het jonge kind.  
  • Je hebt zelf maakprocessen doorgemaakt in een van de kunsten of sport en bewegen. 
  • Je kan in de praktijk educatieve activiteiten organiseren vanuit de kunsten of sport en bewegen.  

Beoordeling 

In een portfolio assessment wordt zowel het ontwikkelde programma, de gedachte erachter als de praktische uitwerking gepresenteerd. 

Locatie, contacttijd en duur 

De module wordt aangeboden in blok 3 op vrijdagochtend en vindt plaats in de stad Groningen, afwisselend bij Academie Minerva, Sportstudies, Docent Muziek en de Pedagogische Academie. Met eventuele reistijd wordt rekening gehouden. 

Aanmelden

Je kunt je via OSIRIS aanmelden voor een HEA-keuzemodule tussen 8 en 22 april 2024. 

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].