Move to make a difference

Studenten fietsen over regenboogzebrapad 2022.jpg

​De Hanzehogeschool heeft als slogan ‘Share your talent, move the world’. Wil jij je talent delen en de wereld (een beetje) in beweging krijgen? Dat kan met deze keuzemodule.

Je wordt uitgenodigd om als ondernemende professional een betekenisvolle bijdrage te leveren aan je omgeving. Dat mag binnen het onderwijs maar zeker ook daarbuiten. De relatie met je eigen beroepsopleiding / domein is voor de handliggend maar je wordt ook uitgedaagd om cross-overs te maken met andere domeinen.

Je krijgt ruimte om zelf invulling te geven: ga op verkenning naar kansen en uitdagingen die voor jou en voor anderen van belang zijn. Welke doelgroepen spreken je aan? Welke organisaties / bedrijven bieden mogelijkheden? Ontdek welke samenwerkingsmogelijkheden er eventueel zijn en hoe je je talenten wilt inzetten. Je kunt misschien aan de slag in je (directe) omgeving, in het buitenland of bijvoorbeeld bij een lectoraat of IWP.

Bij de start van de module wordt de opdracht geïntroduceerd en start je verkenning. Je maakt een plan waarin je beschrijft wat wilt gaan doen, hoe je dit wilt realiseren en wat je er mee wilt bereiken. Bovendien benoem je wanneer het geslaagd is en welke leeruitkomsten voor jou van toepassing zijn. 

Je bespreekt het plan met medestudenten, docenten en waar mogelijk met een opdrachtgever. Hierop volgt een go/no go moment.

Natuurlijk word je begeleid tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en gebruik je elkaars kennis en ervaringen om steeds een volgende stap te zetten.

Leeruitkomsten

De student zoekt een voor de omgeving betekenisvolle uitdaging in een passende context, waarbij hij durft te experimenteren en de impact van zijn activiteiten voor alle betrokkenen en zichzelf op inspirerende en professionele wijze zichtbaar maakt. 

In het verlengde van deze algemene leeruitkomst kies je je eigen leeruitkomsten, passend bij de hoofd- of eindfase van je opleiding. Die verwerk je in een beoordelingsformulier.
Je rondt de module af met een presentatie waarvoor je de vorm zelf kiest. Je deelt in ieder geval: 

  • wat je hebt gedaan
  • waarom dit van belang is
  • hoe je het hebt gedaan
  • wat jouw onderneming heeft bijgedragen aan de omgeving 
  • wat de onderneming jou zelf heeft opgeleverd / wat je ervan hebt geleerd
  • hoe je de leeruitkomsten hebt gerealiseerd
  • hoe je tijdsinvestering is geweest

De docent beoordeelt je op basis van deze onderdelen. Vanzelfsprekend wordt ervan uitgegaan dat je actief participeert.

Beoordeling 

Verwerkingsopdrachten voor deze module moet de student in zijn zelfgekozen setting en/of met medestudenten uitvoeren.  
Het is een individuele opdracht maar als studenten iets willen ondernemen dat omvangrijk en/of complex is mag aan de begeleidende docent een voorstel worden gedaan om de onderneming gezamenlijk in te vullen. Iedere student bepaalt wel zijn eigen leeruitkomsten zodat hij individueel kan worden beoordeeld.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 1 en duurt 10 weken; er zijn 6 bijeenkomsten van 4 uur gepland. De bijeenkomten vinden plaats op de woensdag en/of vrijdag bij Sportstudies, Zernikeplein 17. 

Benodigdheden en eventuele kosten

Er wordt gewerkt met actuele literatuur die wordt gedeeld via een platform.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze module via OSIRIS.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected]