Offcourses Minerva

Studenten lopen in stad 2022.jpg

In de Offcourses krijg je gelegenheid om al makend te leren en daarmee de wereld kritisch te onderzoeken. De uitkomsten van jouw onderzoek maak jij zichtbaar. Je deelname aan een Offcourse geeft jou gelegenheid om te werken binnen interdisciplinaire en innovatieve kunst – en vormgevingspraktijken.

In de Offcourses wordt het maken gecombineerd met denken en delen. Je maakt werk, denkt na over jouw ideeën en relateert deze aan anderen (je mede-studenten, de kunsten, de wereld). Je onderzoekt bronnen en draagt bij aan je groep door te delen wat je maakt, hoe je denkt en wat je ziet. Als lerende gemeenschap leer je van en met elkaar: je reageert op het werk van anderen, anderen op dat van jou.

Verwacht het onverwachte: we dagen je uit om nieuwe mogelijkheden op te zoeken om je ideeën zichtbaar te maken, vragen op te werpen, oplossingen te vinden en reacties uit te lokken, dit alles met het doel om met kunst een impact te hebben op de wereld.

Je wordt begeleid door professionals uit de kunstwereld, het Kenniscentrum en het Projectbureau. Samen vorm je een tijdelijke artistieke leergemeenschap.

Wat brengt Minerva jou als toekomstig docent? Deze Offcourses hebben een artistieke focus. Wil jij als aankomend docent je creatieve manier van denken en maken ontwikkelen, wil je met materialen, verhalen, teksten, vorm, reflecteren op jouw opvattingen en op de wereld om je heen, dan kan Minerva jou dit bieden. Jouw makersmindset ontwikkelen betekent een ruime blik ontwikkelen op jouw eigen gedachten en op deze maatschappij. De kunsten kunnen jouw blik op het werken met de ander, met leerlingen, verdiepen. Je kan ook zoeken naar een connectie vanuit jouw eigen leervragen m.b.t. onderwijs, richting de Offcourses.

De Offcourses zijn onder te verdelen in de volgende categorieën. Je maakt een keuze voor een van deze categorieën:

Reinventing Technology & Tales

Je doet in deze Offcourses onderzoek naar materialiteit, fysicaliteit en technologie met betrekking tot duurzaamheid. Dat betekent dat je vanuit materialen werkt aan je ideeën. De materialen sturen je maken. Je denkt ook na over de impact van de materialen, je onderzoekt hoe materialen en technieken meedoen in het werk wat je maakt. En over welke impact materialen en technologieën hebben in het kader van duurzaamheid en circulariteit.

Understanding People & Places

De maatschappij, de vragen over duurzaamheid die daarbij horen, zijn aan de orde bij deze Offcourses. Je gaat bijvoorbeeld naar aanleiding van een bepaalde plek kunst maken. Of je onderzoekt een maatschappelijk fenomeen waarop je als makend reageert en een positie mee inneemt. Je werk wordt dus beïnvloed door een plek of vraag vanuit de samenleving.

Exploring Scene & Scenarios

In deze Offcourses zijn verhalen het uitgangspunt voor het maken. Je eigen verhaal, verhalen van anderen, fictie, toekomstmuziek, jij reageert makend op narratieven uit verschillende culturen, tijden en plaatsen. Je maakt je eigen verhalen op uiteenlopende wijzen: performances, film, geluid kunnen mogelijke uitingsvormen zijn. Dit doe je alleen of samen met anderen

Capita Selecta

De Capita Selecta zijn Offcourses gebaseerd op theorie. Je leert je gedachten en ideeën te scherpen aan die van anderen en zo een positie in te nemen als maker en/of ontwerper. Je wordt gevraagd bij te dragen aan groepsdiscussies, zelf onderwerpen in te brengen en te reageren op al de ingebrachte ideeen met een werk of een essay.

Leeruitkomsten


Maken

  • Je verkent (nieuwe) materialen, technieken en visuele mogelijkheden.
  • Je idee of concept en je betekenisvolle werk zijn onlosmakelijk met elkaar verweven.

Nadenken

  • Je verricht je artistieke/ontwerp-onderzoek op een reflectieve manier.
  • Je gebruikt de beste discursieve, maatschappelijke en visuele (internationale) bronnen voor je project.

Delen

  • Je werkt op een positieve manier met elkaar samen.
  • Je deelt je project op een daarvoor geschikte manier, gedefinieerd in je context.

De learning outcomes en boordelingscriteria zijn gekoppeld aan de aan deze onderwijseenheid gestelde competenties. Deze worden omschreven in de opdrachtstelling van de bovengenoemde opdrachten. 

Beoordeling 

De student wordt getoetst op basis van de inhoud van de opdrachten.
De student presenteert het proces en uiteindelijke ontwerp(en) tussentijds en tijdens de werkbespreking. Toetsing vindt n.a.v. de inhoud plaats op basis van de learning outcomes. Aanwezigheid wordt bijgehouden d.m.v. een presentielijst. Er geldt een 80%-aanwezigheidsplicht. 

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3 en 4 en bestaat uit 16 weken van lessen van 2,5 uur, en de Show Off & toetsing. Passend bij het gekozen onderwerp vindt de begeleiding van de module plaats online of fysiek bij Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158

Voorwaarden

Instapvoorwaarde: propedeuse.

Benodigdheden en eventuele kosten

Globaal €75,- voor materialen.

Voertaal

Nederlands/Engels

Aanmelden

De inschrijving voor deze module is op dit moment gesloten.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail: [email protected].