Taal in beweging

Groepswerk binnenstad mei 2022.jpg

Heb jij altijd al willen leren hoe je dans en muziek kunt gebruiken in je lesactiviteiten aan jonge kinderen? Dan is deze keuzemodule iets voor jou!

​Heb jij altijd al willen leren hoe je dans en muziek kunt gebruiken in je lesactiviteiten aan jonge kinderen? Dan is deze keuzemodule iets voor jou! TIB staat voor taal in beweging. Dit is een nieuwe manier om de Nederlandse taal te leren met focus op de kleuterleeftijd. De module Taal in beweging combineert de creativiteit van de podiumkunsten (dansen, spel, zingen, muziek maken) met de einddoelen van Nederlandse taal en kunstzinnige oriëntatie. 

Binnen TIB wordt aan Nederlandse taalontwikkeling van kleuters in groep 1 en 2 gewerkt middels thematische lessenreeksen. Middels moves en muziek worden woordbetekenissen gekoppeld aan aspecten dans, spel en zang. Er zijn vele verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen muziek, beweging en taalontwikkeling. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat lesstof en vaardigheden sneller assimileren bij kinderen, zodra deze aangeboden worden middels muziek en beweging.

Door het volgen van deze module kun je zowel dans en muziek inzetten als lesactiviteit, én je kunt deze middelen gebruiken om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Creativiteit, ontwikkeling en plezier komen samen.

In de module leer je de Taal in beweging methode toepassen met bestaand lesmateriaal en TIB muzieknummers. Ook leer je hoe je aan de hand van de uitgangspunten van de methode zelf materiaal en lesactiviteiten kunt ontwerpen.
De contactbijeenkomsten betreffen werkcolleges, praktijkobservaties, praktijkstage momenten en begeleiding.

De module is speciaal ontwikkeld voor niet- dansstudenten.

Leeruitkomsten

Tijdens deze module leert de student:

  • een lessenreeks te ontwerpen via de TIB methode;
  • een lessenreeks te operationaliseren via de TIB methode;
  • de kwaliteit van een lessenreeks te borgen via de TIB methode.

Verder brengt de student tijdens de module:

  • de eigen fysieke en muzikale vaardigheden op niveau benodigd voor de TIB methode;
  • de eigen creatieve vaardigheden op niveau benodigd voor de TIB methode.

Beoordeling

De module wordt afgesloten aan de hand van een eindopdracht. Deze eindopdracht bestaat uit drie delen:

  1. Een schriftelijk ontwerp van een lessenreeks via TIB Methode.
  2. Een videoregistratie van een TIB-praktijkles van 30 minuten.
  3. Een Criterium Gericht Interview (CGI) over het schriftelijk ontwerp lessenreeks en videoregistratie van een TIB les.

Locatie, contacttijd en duur

De module wordt aangeboden in blok 3 en duurt 10 weken; er zijn 4 contacturen per week. De begeleiding van deze module vindt plaats bij Lucia Marthas Institute for Performing Arts op Zernikeplein 7.

Voorwaarden

Om toegelaten te worden tot de module Taal in Beweging moet de student een eenvoudige toelatingstest doen van ongeveer 30 minuten. Deze vindt plaats op dinsdag 13 december 2022. Bij deze toelatingstest wordt de student op zogenaamde amusie en coördinatie getoetst. Deze twee vaardigheden dienen op instapniveau te zijn om te kunnen werken met de methode Taal in Beweging. Amusie gaat over het ‘kunnen horen van muziek’, en coördinatie gaat over het vermogen om te leren verbindingen te kunnen maken in je lichaam. 

Het is voor studenten met een beperking mogelijk deel te nemen aan de toelating tot de module Taal in Beweging. Voor deze groep zal, afhankelijk van soort beperking, een aangepast programma worden gemaakt.

Benodigdheden en eventuele kosten

Literatuur: binnen TIB wordt er gewerkt met verplichte en aanbevolen literatuur.

  • Sport/ beweegkleding
  • Laptop (met muziekmix programma) 

Aanmelden

De inschrijving voor deze module is op dit moment gesloten.

Vragen?

Kijk bij de FAQ's of mail naar: [email protected].