​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten uit binnen- en buitenland studeren aan 54 bacheloropleidingen, 8 associate degrees (tweejarige hbo-opleiding) en 22 masteropleidingen. Van Dans tot Fysiotherapie, van Architectuur tot Social Work, van Engineering tot Bedrijfskunde!
Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Op de Hanzehogeschool leer je over de grenzen van je eigen vakgebied en omgeving kijken. Hoofdthema's zijn: energie, healthy ageing en ondernemerschap, daarnaast ligt de focus op honours- en kunstonderwijs.