Natuurvleescoöperatie van oprichten naar inrichten

Een transformatie binnen de rundvleesketen en wat is daarbij nodig.

In de rundvleessector is de concurrentie groot doordat er veel internationale spelers actief zijn op de rundvleesmarkt, zoals uit Ierland of Argentinië en deze aantallen worden waarschijnlijk alleen maar groter. De marktprikkels, veroorzaakt door de concurrentie, vereisen een hoge mate van efficiëntie van deze spelers wat leidt tot bulkproductie om te kunnen concurreren op prijs. Dit heeft geleid tot o.a. lage prijzen voor veehouders en het verdwijnen van veel regionale rundvleesverwerkingsbedrijven in Noord-Nederland. Om adequaat te kunnen reageren op deze marktprikkels kan worden gekeken naar samenwerking binnen de rundvleesketen. Dit wil zeggen dat door middel van samenwerking binnen alle schakels van de rundvleesketen in Noord-Nederland er gezamenlijke activiteiten kunnen worden ontwikkelt, zoals productontwikkeling, procesontwikkeling, kennisuitwisseling, technologie-uitwisseling, gezamenlijke productie- en marketingactiviteiten. Dankzij deze gezamenlijke activiteiten kunnen bedrijven vaste kosten delen, ontwikkelingsrisico's delen en zich concentreren op hun kerncompetentie, die nodig is om antwoord te geven op de marktprikkels. Binnen een samenwerkingsverband kunnen partijen zich richten op een nieuwe waardepropositie die niet meegaat met de efficiëntie slag van bulkproductie, maar begint met het belangrijkste uitgangspunt van de economie: schaarste is de waardebepaling van alles in het leven.

Volgens de transactiekosten theorie dient hiervoor gekeken te worden naar de specificiteit van de transactie. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de specificiteit van het productieproces, het product, de kennis of de locatie. In het laatste geval kan men denken aan de specifieke Schotse whiskyregio’s die kortgeleden een onpopulaire bulkproductie hebben veranderd in een hoogwaardig luxe product door een samenwerkingsverband aan te gaan. Door dit samenwerkingsverband wordt de specificiteit benadrukt van de regio en het productieproces van de Schotse whisky. Deze specificiteit sloeg aan bij de consument en hierdoor ontstond schaarste en kon niet meer aan de vraag worden voldaan.

In navolging van bovenstaand voorbeeld willen wij regio- en productieprocesspecificiteit geven aan rundvlees. Hieruit is het idee ontstaan om een Natuurvleescoöperatie op te richten bestaande uit: melkveehouders, veehouders, natuurbeheerders en vleesverwerkers. Door middel van gezamenlijke activiteiten willen we de specificiteit van rundvlees uit Noord-Nederland verhogen*. Het is de intentie om een kalf van melkveehouders en veehouders uit Noord-Nederland hier in natuurgebieden te laten grazen en vervolgens het rund lokaal te verwerken. De Natuurvleescoöperatie is inmiddels opgericht, echter ligt er nu de vraag hoe deze ingericht dient te worden.

Voor realiseren van de beoogde specificiteit van de Natuurvleescoöperatie, dient er een raamwerk te worden ontwikkeld voor de partners die gaan samenwerken. Dit raamwerk kan worden gebruikt om een strategie te ontwikkelen om zo de beoogde specificiteit te realiseren en dit te vertalen naar concrete afspraken. Hierdoor kan er op basis van vertrouwen in partners worden samengewerkt. De onderzoeksvraag die er nu ligt is hoe dient zo’n raamwerk eruit te zien? Dit wordt onderzocht door een onderzoeksteam dat bestaat uit twee afstudeerstudenten en een docent-begeleider/onderzoeker, Nidale Etber, van het Instituut voor Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool Groningen. Het idee is om op basis van de Transactiekosten theorie te kijken naar de meest geschikte manier om een raamwerk te ontwikkelen op basis van de Management Control theorie. Het onderzoeksteam gaat graag deze interessante uitdaging aan!* Ter verduidelijking; bij de Natuurvleescoöperatie is het realiseren van de specificiteit niet het enige doel, er is sprake van meervoudige doelen zoals; ketentransparantie, sociale inclusie, natuur inclusieve landbouw, dierenwelzijn, etc. Echter, binnen de transactiekosten theorie wordt de calculatieve benadering gekozen, dat wil zeggen dat de intentie om samen te werken door gezamenlijke activiteiten uit te voeren, is gebaseerd op de verwachte toekomstige opbrengst van deze samenwerking voor de partners. Hierbij wordt de toekomstige opbrengst gecalculeerd op basis van de transactie componenten waarbij de specificiteit geldt als het belangrijkste component binnen de transactiekosten theorie.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.blogItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'BlogWidgetController_Title' | i18n}}

{{'BlogWidgetController_By' | i18n}} {{profileData.DisplayNameWithAcademicDegree}}