Samen bouwen aan de toekomst van Europa

Op 12 en 13 juni 2019 vond in Brussel de eerste 'Innovative Cities Workshop'plaats. Het lectoraat Leefomgeving in Transitie was samen met de gemeente Groningen uitgenodigd om te vertellen over onderlinge samenwerking en ander lopend onderzoek.
De workshop werd georganiseerd door Cities Northern Netherlands (de representatie van Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen in de EU) en de Freistaat Thüringen en bracht afvaardigingen uit meer dan 20 kleine en middelgrote steden uit heel Europa samen, met als ultiem doel nieuwe gezamenlijke projecten te ontwikkelen.

De eerste dag stond in het teken van kennismaking. Na introducties vanuit de Europese commissie en Europese stedennetwerken, gaven teams uit een aantal steden -waaronder Groningen - de gelegenheid zichzelf te presenteren aan de rest van Europa. Franzisca Beeken van de gemeente Groningen en Peter Meister Broekema van het lectoraat Leefomgeving in Transitie lieten het innovatieve karakter van de stad Groningen zien aan de hand van het Akkoord van Groningen en een aantal succesvolle projecten.

De tweede dag bestond uit interactieve workshops die ingingen op uitdagingen op het vlak van energie, cultureel erfgoed, digitale veiligheid en nieuwe vaardigheden. Daarnaast bleken vele regio's/steden dezelfde problematiek op het vlak van leefbaarheid te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van het wegtrekken van jongeren en het behoud van voorzieningen.

Vooral op dit laatste vlak zal het lecoraat Leefomgeving in Transitie actie ondernemen en ernaar streven om samen met de nieuwe partners een project te ontwikkelen die de leefbaarheid in Europa zal vergroten doormiddel van kennisuitwisseling.
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.blogItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'BlogWidgetController_Title' | i18n}}

{{'BlogWidgetController_By' | i18n}} {{profileData.DisplayNameWithAcademicDegree}}