Supersnel internet op het platteland. Waarom?

5Groningen wereldwijd een unieke proeftuin voor de volgende generatie mobiele communicatie. Wat is er nou zo uniek aan?

Grote nationale en internationale telecombedrijven komen naar Groningen om met kennisinstellingen in het Noorden (Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en TNO) de mogelijkheden te verkennen van de volgende generatie mobiele communicatie: 5G. Onder de noemer 5Groningen werken de kennisinstellingen samen met Economic Board Groningen, KPN, Vodafone, Huawei, Ericsson, Agentschap Telecom en Surfnet. KPN en Vodafone zijn amper klaar met de uitrol van de huidige generatie 4G, of er wordt al nagedacht over de volgende generatie. Deze zal naar verwachting ergens tussen 2020 en 2022 worden uitgerold in heel Nederland. Waarom is Groningen als eerste aan de beurt? Meestal staan dunbevolkte plattelandsgebieden achteraan in de rij bij dit soort nieuwe initiatieven.

De technologie is nog volop in ontwikkeling en partijen zoeken antwoorden op vragen als: Wat moet de volgende generatie kunnen? Wat voor nieuwe toepassingen worden mogelijk? Welke meerwaarde heeft het voor klanten?. En ook: Wat is het verdienmodel, hoe gaan bedrijven er geld mee verdienen? Om antwoorden te vinden op deze en andere vragen wordt een proeftuin ontwikkeld waar nieuwe mogelijkheden worden uitgeprobeerd met echte gebruikers.
Een aantal eigenschappen van 5G zijn al wel bekend:

  • de technologie moet weer veel sneller worden (10-20x sneller dan 4G),
  • hele korte reactietijden geven,
  • beschikbaarheid bieden, zelfs als delen van het netwerk uitvallen
  • en het mogelijk maken dat sensoren met heel weinig batterijverbruik op het netwerk kunnen worden aangesloten, zodat je er maar eens in de 10 jaar langs hoeft om de batterij te vervangen.

De partners in het consortium zijn benieuwd wat je daar dan mee kunt. Eén van de mogelijkheden die nu wordt verkend is AgriFly: een bedrijf van Hanze student Wilco Stollenga. Die overigens bij de beste jonge ondernemers van Nederland behoort, volgens de Sprout 25 onder de 25. Hij laat drones vliegen over landbouwgewassen om te bepalen waar gesproeid moet worden en waar bemesting of bestrijding nodig is. Nu worden beelden verzameld op een geheugenkaartje en per auto vervoerd voor analyse. Dat duurt al gauw een dag of twee. Op het moment dat de drone verbonden is met 5G, zou het mogelijk moeten worden om de beelden direct van de drone naar een computer te sturen, daar te analyseren en het resultaat vrijwel direct naar de boer te sturen. Hierdoor kan de boer veel sneller bepalen of en hoe hij moet ingrijpen.

5Groningen is niet de enige 5G testomgeving in de wereld. Andere worden ontwikkeld in bijvoorbeeld Dresden, Sussex en Vancouver. 5Groningen kiest wel als enige uitdrukkelijk voor een plattelandsomgeving: het aardbevingsgebied in Groningen. Normaal gesproken worden telecommunicatienetwerken zoals glasvezel en 4G pas het laatst (of soms helemaal niet) uitgerold in het buitengebied. Waarom dan nu de keuze voor de eerste proeven op het platteland van Groningen? Een voor de hand liggende reden is dat in een plattelandsgebied andere toepassingen en mogelijkheden kunnen worden uitgeprobeerd. Een voorbeeld is toepassingen in de landbouw zoals AgriFly. Alleen daarom al voegt 5Groningen iets toe aan de bestaande 5G testomgevingen.
Het platteland vraagt daarnaast oplossingen voor problemen die in de stad veel minder spelen: als de dichtstbijzijnde huisartsenpost een paar dorpen verderop is, wordt het belangrijker om een online consult te kunnen voeren, dan wanneer deze om de hoek zit. Daar waar voorzieningen en infrastructuur zoals wegen en openbaar vervoer minder beschikbaar zijn, worden digitale alternatieven belangrijker. Digitale infrastructuren zijn op het platteland daarom voor veel toepassingen belangrijker en ook waardevoller.

Dit laatste zou wel eens een belangrijke consequentie kunnen hebben voor het verdienmodel van 5G op het platteland. Van oudsher wordt de uitrol van telecommunicatienetwerken mede bepaald op basis van het begrip ARPU (Average Revenue Per User, ofwel gemiddelde inkomsten per gebruiker). In de beslismodellen wordt ARPU in het hele land min of meer gelijk verondersteld. In dunbevolkte gebieden als het platteland is het aantal gebruikers laag en zijn de verwachte totale inkomsten dus ook laag (aantal gebruikers x ARPU). Als nu echter blijkt dat er op het platteland meer en andere toepassingen ontstaan die met elkaar meer waarde creëren en meer opbrengsten genereren per gebruiker dan in de stad, dan wordt het verdienmodel ook aantrekkelijker. Hopelijk blijkt dan ook het platteland minder de sluitpost van de uitrolplannen van nieuwe initiatieven en netwerken zoals 5G.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.blogItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'BlogWidgetController_Title' | i18n}}

{{'BlogWidgetController_By' | i18n}} {{profileData.DisplayNameWithAcademicDegree}}