Jaar 4

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Semeste​​r 1

Volg je de major Facility Management in Business, dan heb je in het eerste semester de keuze of je je vooral wilt richten op de commerciële (supply) of juist op de corporate aspecten (demand) van facility management. Je volgt twee blokken die hier specifiek op gericht zijn:

Supply

Wanneer de rol van toeleverancier je aanspreekt beschik je over een flinke dosis lef, strategisch inzicht en ondernemerschap. Gedurende twee blokken ga je voor een opdrachtgever een commercieel plan opzetten. Je bekijkt facility management dus vanuit de kant van de supplier. Het doel van dit plan is om de klanten van je opdrachtgever nog beter te bedienen, zodat de omzet en winst van je opdrachtgever voor de toekomst gegarandeerd zijn. Je voert marktonderzoek uit, bedenkt commerciële strategieën, je maakt commerciële calculaties en legt verantwoording af aan je opdrachtgever. Ook zorg je dat de organisatie van de opdrachtgever optimaal voorbereid wordt op een succesvolle toekomst door ook over interne veranderingen te adviseren. Je denkt en handelt daarbij vanuit een mensgerichte, strategische visie met oog voor kwaliteitszorg. Je bent gesprekspartner op directieniveau.

Demand

Je verdiept je in de wereld van grote organisaties en complexe processen. Jouw rol: facilitair teamspeler binnen dat web. Je ontwikkelt een eigen visie op de trends en ontwikkelingen die voor jouw organisatie in het verschiet liggen. Je stelt een plan op over hoe je op basis van die visie jouw organisatie het best kunt ondersteunen op het gebied van informatietechnologie, infrastructuur (logistiek) en huisvesting. Je plan betekent een ingrijpende verandering voor de organisatie. Daarom stel je in de tweede helft van het semester een advies op over de wijze waarop jouw plan het best kan worden geïmplementeerd. Je adviseert je directie hierover. Dat doe je kwaliteitsbewust, rekening houdend met draagvlak en weerstand, rekening houdend met people, planet en profit.

 

Bij de major Hospitality in Business volg je in het eerste semester het traject Strategy in Hospitality.

Strategy in Hospitality

De facility manager werkt per definitie in complexe praktijksituaties waar verschillende factoren van invloed zijn. Regelmatig lopen zaken in een organisatie niet zoals de bedoeling is en moet er worden gekeken hoe zaken kunnen worden veranderd en/of verbeterd. Zelden is er één oplossing voor één probleem.


Je bent aangekomen in de laatste fase van je studie. In deze fase moet je op verschillende manieren bewijzen dat je je hebt ontwikkeld tot een zelfstandige, beroepsbekwame student die met kennis van zaken kan functioneren, die van toegevoegde waarde is met bedrijfskundige kennis en vaardigheden én die de gemaakte keuzes kan verantwoorden. Je laat zien dat je kunt functioneren op hbo werk- en denkniveau.


In het traject Strategy in Hospitality worden in twee blokken bovenstaande aspecten getoetst. Je verdiept je in een complex hospitality praktijkvraagstuk, in de rol van interne of externe adviseur. Je werkt aan een Strategisch Veranderplan dat gericht is op het beleid van de organisatie. Daarbij laat je de gevraagde integratie van kennis, vaardigheden en houding zien.


Binnen het project Strategisch Veranderplan werk je zelfstandig aan een complex vraagstuk, maar word je wel begeleid door een coach. Je werkt samen in een Community of Learners, waarin je bijvoorbeeld ervaringen, analyses, knelpunten, oplossingen en best practices deelt.
Naast het project zijn er een aantal ondersteunende vakken zoals strategie, recht en financieel management.

​Semester 2

In het tweede semester ga je afstuderen. Het afstudeertraject is het laatste onderdeel van je opleiding. Je loopt stage bij een bedrijf of organisatie waar je een opdracht uitvoert die gekoppeld is aan één of meer beroepsrollen binnen het vakgebied van facility management (bijvoorbeeld adviseur, manager, projectleider, ondernemer).


Je toont tijdens en bij afronding van het afstudeertraject aan dat je over de kwalificaties, competenties, kennis en vaardigheden beschikt om als facility manager op hbo-niveau aan de slag te gaan.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}