Jaar 3

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Semester 1

Het eerste half jaar volg je een minor. Je bepaalt zelf hoe je deze keuzeruimte invult. Je kunt kiezen of je je kennis wilt verdiepen of juist wilt verbreden.

Verdieping

Kies je voor verdieping, dan wil je jezelf verder bekwamen op een deelaspect van het vak facility management. Je kunt daarbij denken aan 4-Dimensionaal Leiderschap, Eventmanagement, Inkoopmanagement en Integraal Veiligheidsmanagement.

Verbreding

Kies je voor verbreding, dan wil je jezelf bekwamen in een aspect dat een goede aanvulling kan zijn op een gewenste richting of branche. Je kunt kiezen uit één van de ruim zestig minoren die een andere opleiding van de Hanzehogeschool Groningen of een andere hogeschool aanbiedt.

Semester 2

Doe je de major Facility Management in Business dan volg je in het tweede semester de minor Inkoopmanagement. Bij de major Hospitality in Business volg je in het tweede semester de minor Eventmanagement.

Inkoopmanagement

Inkoopmanagers die Procurement Officers heten? Europees aanbesteden, sourcing, leveranciersmanagement en contractbeheer? Uitbesteden, category management, onderhandelen, best value procurement? Allemaal onderdelen en aspecten die thuishoren bij het vakgebied Inkoop.

Inkoop is belangrijk voor het bereiken van organisatiedoelstellingen. Grote organisaties beschouwen inkoop dan ook als een van de belangrijkste strategische aspecten bij de bedrijfsvoering. Inkoop richt zich vooral op de toegevoegde waarde in de keten. Alles begint bij de klant (de demand-kant). De inkoper is de cruciale schakel richting de leveranciers, de supply-kant van de keten. De relatie met de leverancier speelt daarbij een steeds grotere rol. Samenwerking wordt belangrijker. De inkoper is meer en meer een verbindende factor.

Inkoop in de private sector
Bij private organisaties is inkoop belangrijk voor het bereiken van concurrentievoordeel. Ook het MKB realiseert zich dit de laatste jaren. De vraag naar inkopers op tactisch en strategisch niveau is groot in het bedrijfsleven.

Inkoop in de publieke sector
Ook in de publieke sector staat inkoop volop in de belangstelling. Als de overheid goederen of diensten afneemt van een bedrijf gelden de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De overheid heeft een grote behoefte aan young professionals met inkoopkennis.

Onderwijs en theorie
In het eerste blok behandelen we de theorie en doorloop je een aanbestedingsproces (met 'echte' opdrachtgevers!). In het tweede blok voer je binnen een organisatie een inkoopopdracht uit. Je werkt daarbij in tweetallen en wordt begeleid door coaches van de Hanzehogeschool en begeleiders vanuit de organisaties. De minor wordt afgesloten met een groot seminar waarin studenten en de markt elkaar ontmoeten. De seminar is een begrip in inkoopland (zie ook www.hanze.nl/inkoopmanagement).

Eventmanagement

Elk event is uniek, je hebt maar één kans om het tot een succes te maken. Dat is de uitdaging, maar ook wat het succes ervan zo kwetsbaar maakt. Elk event kent andere scenario's en valkuilen. De minor Eventmanagement richt zich op het managen van al die zaken die een projectmatig karakter dragen. Een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen. In verschillende fases wordt tijdens de minor Eventmanagement het organiseren van een event doorgenomen. De minor besteedt aandacht aan theorie en praktijk; we trainen je in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om events tot een goed einde te brengen.

In groepen van vier of vijf studenten ga je twee complexe events organiseren: een event-in-opdracht en een zelf bedacht en vormgegeven event. Deze twee events bereid je gelijktijdig voor.
 
Event-in-opdracht
Bij de event-in-opdracht 'adopteer' je met je groep als het ware een event of een deel/project van dat event. Het kan een bestaand of nieuw event zijn. Je schrijft voor het event een uitgebreid projectplan. Tegelijk begint je al met de eerste organisatieklussen voor het event. Je opereert zelfstandig met je groep, met als stuurgroep een coach vanuit de Hanzehogeschool én de opdrachtgever. Voorbeelden van events zijn: LinkedIn symposium in Martiniplaza, obstacle/mudrace, Health Festival, Pop-meets-classic muziekevent, de TT-run en de Nacht voor Kunst&Wetenschap.

Eigen event
Hier bedenk je met je groep zelf een event. Ook hier schrijf je met je groep een projectplan voor het event. Voorbeelden van events zijn: Colour Run, drive-in bioscoop, wereldrecord 'Grunniger volkslied' op de Grote Markt, Homeless Hospitality, Game of Drones, Make-a-wish festival en het Free-to-be-me festival.

Onderwijs en theorie
Tijdens het eerste blok krijg je vakken als eventmanagement, projectmanagement, leidinggeven, risicomanagement, financieel beheer, communicatie en marketing. Dit blok wordt afgesloten met drie tentamens en een aantal opdrachten en is daarmee vooral theoriegericht. Het tweede blok is praktijkgericht: je richt je met je groep op de uitvoering van de twee events.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}