4-Dimensionaal Leiderschap

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

"Get The Best Out Of People!"

Wil jij je verdiepen/verbreden op het gebied van leiderschap? Dan is dit dé minor voor jou. Deze minor is namelijk helemaal gericht op datgene wat vanuit de praktijk (huidige leiders) en de maatschappij als 'gewenst' en 'hard nodig' wordt omschreven ten aanzien van goed leiderschap.

Steeds vaker blijkt, zowel in de theorie als in de praktijk, dat de juiste vorm van leiderschap voor nu en in de toekomst bestaat uit leidinggeven vanuit de vier menselijke dimensies 'hoofd' (IQ), 'lichaam' (FQ), 'hart' (EQ) en 'ziel' (SQ) in plaats van alleen vanuit het hoofd (zoals tot nu toe vaak gebeurt). Deze vier dimensies worden ook wel weergegeven als Visie (hoofd), Discipline (lichaam), Passie (hart) en Geweten (ziel).

Huidige succesvolle leiders beweren het en passen het toe, leiderschapsgoeroes praten en schrijven erover, gerespecteerde en hoog aangeschreven opleidingen zoals Nijenrode University en INSEAD trainen erin. En jij kunt er nu ook bij zijn!

Doel van deze minor is dat studenten de juiste eigenschappen van deze vier dimensies IQ, FQ, EQ en SQ leren herkennen en ontwikkelen, zowel bij zichzelf als bij anderen. Je leert Persoonlijk Leiderschap te ontwikkelen en toe te passen!

Blokonderdele​​​n

Blok 1: ken je zelf en ken jezelf in relatie tot anderen.
Dit blok bestaat vooral uit colleges en trainingen, met als doel een gedegen basis te leggen voor het praktijkgedeelte en voor de persoonlijke ontwikkeling. In dit eerste blok staat naast de theorie je persoon als aankomend leider centraal.

Blok 2: Ken jezelf (in relatie tot anderen) en onderzoek de praktijk.
Dit blok geeft een verdieping van de thema's uit blok 1 en je bent ook met diverse praktijkopdrachten buiten school actief. In het tweede blok is de focus gericht op: Hoe kun jij op basis van inzichten vanuit de praktijk, effectief en inspirerend leidinggeven en je leiderschapsrol invullen?

In beide blokken worden leiders vanuit de praktijk uitgenodigd hun leiderschapservaringen met de studenten te delen. Verder lopen studenten mee met leiders in de praktijk.

Onderwijs​​​eenheden blok 1

 • Leiderschapsstijlen 1 (hoor- en werkcolleges)
 • Gedrag in Organisaties (werk- en oefencolleges)
 • Training 1 (op individueel en op groepsniveau)
 • Praktijkopdracht 1 (meelopen met een leidinggevende in de praktijk; beschrijving en analyse)
 • Persoonlijke ontwikkeling 1 (verwerkingsopdrachten, coaching, intervisie en demonstratie)

Onderwijseenhede​​n blok 2

 • Literatuuronderzoek (ook video's, opdracht en intervisie)
 • Leiderschapsstijlen 2 (werkcolleges)
 • Publiceren (opdracht, ook in vakbladen)
 • Training 2 (verdieping van blok 1, waaronder een tweedaagse 'groepsdynamica')
 • Praktijkopdracht 2 (meelopen met een leidinggevende in de praktijk; adviesrapport)
 • Persoonlijke ontwikkeling 2 (verwerkingsopdrachten, coaching, intervisie en demonstratie)

Leerdoelen

Deze minor is volledig gericht op wat de pratijk (huidige leiders) en samenleving verstaan onder  "gewenst" en "zeer benodigd" gedrag bij goed leiderschap.

Toetsing

In de minor zijn drie schriftelijke tentamens over leiderschapsstijlen en gedrag in organisaties. Hiernaast dienen portfolio's gemaakt te worden over de eigen ontwikkeling van persoonlijk leiderschap naar professioneel leiderschap. Van de trainingen dienen reflectieverslagen gemaakt te worden en er vindt een asessment plaats. Ook dient de eigen ontwikkeling van de student vorm gegeven te worden door middel van eigentijdse middelen. Voor het praktijkgedeelte dient een gekwalificeerd onderzoek uitgevoerd te worden naar het leiderschap van een leidinggevende in de praktijk.

Instapvoorwa​​arden

Deze minor is helemaal gericht op datgene wat vanuit de praktijk (huidige leiders) en de maatschappij als "gewenst" en "hard nodig" wordt omschreven ten aanzien van goed leiderschap.

De minor is geschikt voor studenten in hun derde of vierde studiejaar. Voor de minor leiderschap is werk-/stage-ervaring dringend gewenst.

Als je als student een bericht krijgt dat je toegelaten bent na aanmelding in Osiris, betekent dit niet dat je officieel toegelaten bent tot de minor. Een motivatiebrief, je CV en overzicht met studieresultaten zijn verplichte voorwaarden voor toelating tot de minor 4DL. In enkele gevallen worden studenten uitgenodigd voor een - aanvullend - intakegesprek. Rond de eerste week van juni beoordeelt het docententeam de door studenten ingezonden documentatie. Daarna wordt bekend gemaakt of je definitief bent toegelaten

De brief, je CV en de studieresultaten kun je sturen naar: Marianne de Jong, m.e.jong@pl.hanze.nl.

Startd​​​atum
De minor is voltijdonderwijs gedurende semester 1 van studiejaar 2019-2020.

Voertaal

Nederlands (en Engelstalige literatuur/artikelen)

Aantal EC's

30 EC

Studenten

min. 25 - max. 32

Bijzond​​erheden

De colleges, trainingen en coaching in de minor worden zoveel mogelijk aangeboden op drie dagen per week. De overige dagen zijn onder andere bestemd om de praktijkopdracht uit te voeren.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}