Dr. Jeannette Nijkamp wordt lector Gezonde Stad in Groningen

​Op 9 september 2019 start dr. Jeannette Nijkamp als lector Gezonde Stad. Zij komt in dienst bij het Instituut voor Facility Management en maakt onderdeel uit van het lectoraat Facility Management in Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

"Als lector Gezonde Stad wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten om een gezondheidsbevorderende omgeving te realiseren in Groningen. Ik kijk ernaar uit te starten met projecten voor studenten. Deze wil ik vervolgens uitbouwen tot gedegen onderzoeksprojecten waaraan ook docent-onderzoekers en promovendi werken."

Door onderzoek wil Jeannette een bijdrage leveren aan het verhogen van het aantal gezonde levensjaren van de inwoners van de gemeente Groningen. De stad Groningen fungeert hierin als proeftuin. De relatie tussen de gebouwde, fysieke leefomgeving en de leefstijl en gezondheid van de inwoners staat bij het onderzoek van deze lector centraal. Belangrijke eerste stap is het opbouwen van een stevig netwerk met de gemeente, bedrijven, instellingen en uitdrukkelijk ook de inwoners van Groningen. Hiertoe zal op allerlei plaatsen de interactie worden opgezocht, zoals bijvoorbeeld tijdens het Let's Gro festival. Dit moet leiden tot de eerste interventies die bijdragen aan een gezondere stad. De eerste resultaten van het onderzoek zullen voor het einde van het studiejaar worden gedeeld.

Jeannette promoveerde in 2016 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op een onderzoek naar de effecten op wijkbewoners van twee initiatieven die creatief ondernemerschap stimuleerden in het kader van stadsvernieuwing. Vanaf 2008 is Jeannette werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam. Als hoofddocent en onderzoeker richt zij zich op het benutten van kunst en cultuur bij het aanpakken van complexe gezondheids- en welzijnsgerelateerde vraagstukken, zoals sociale inclusie.

Een gemeente als Groningen aantrekkelijk en gezond houden voor jong en oud is een belangrijke opgave voor de toekomst. Een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, VanWonen Vastgoedontwikkeling B.V. en het Universitair Medisch Centrum Groningen investeert daarom in de lector Gezonde Stad. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}