Studie-inhoud

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opzet en inhoud van de master

De voltijd master duurt één jaar, de deeltijd master twee jaar. Je gaat meteen aan de slag met innovatieve praktijkopdrachten in de beroepspraktijk. Als je de deeltijdopleiding volgt, voer je de opdrachten veelal uit op je eigen werkplek. Oefenen, onderzoeken, reflecteren en evalueren: je werkt aan de hand van 'learning by doing'. Als je de voltijdopleiding volgt, ga je met lectoren, docenten en onderzoekers op zoek naar cases die je koppelt aan je eigen vakgebied. Of je werkt met cases vanuit het onderzoek waarmee het Centre of Expertise op dit moment bezig is. Ook kunnen instellingen en partners waarmee wij gelieerd zijn ons complexe praktijkproblemen voorleggen. Denk dan aan interessante instellingen en bedrijven als Revalidatie Friesland, Lentis en Menzis.

Als theoretische onderbouwing van de opdrachten en onderzoek wordt onderwijs aangeboden op de volgende gebieden:

 • gedragsverandering;
 • organisatieverandering;
 • implementatie, innovatie en ondernemen;
 • gezondheid, gedrag en participatie.

Masterthesis : het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Je rondt de opleiding af met een masterthesis, waarvoor je al aan het begin van het jaar de basis legt. Je schrijft een onderzoeksvoorstel, verzamelt en analyseert onderzoeksgegevens en schrijft een rapport. Het eindproduct is een onderzoeksrapport en een nieuw ontworpen product zoals een vernieuwende interventie, methodiek of handleiding die direct toepasbaar is op je eigen werkplek of in de praktijk. Met de thesis laat je zien dat je de competenties van een Healthy Ageing professional op masterniveau beheerst.

Eigen keuzes maken

Tijdens de opleiding bepaal je zelf voor een groot deel hoe je de opdrachten invult. Je kiest zelf het thema, het domein en de context van de innovatieopdrachten. Deze link je aan uw eigen vakgebied. Daarnaast is er ruimte voor individuele verdieping. Bijvoorbeeld door onderwijs te volgen bij andere opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen, bij andere onderwijsinstellingen of bij een van de betrokken samenwerkingspartners.

Onderwijsvorm: blended learning

Het onderwijs binnen de masteropleiding wordt aangeboden in de vorm van blended learning: een mix van online en face tot face werkvormen en leeractiviteiten. Je verwerft kennis en vaardigheden door middel van coaching, review, gastcolleges en intervisie. Een andere belangrijke onderwijsvorm is kennisdeling in een community of learners.

Community of learners: waar kennis samenkomt

De rode draad tijdens de masteropleiding is de community of learners. In dit kennisnetwerk komen meerdere werelden samen in één nieuwe omgeving: onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Studenten onderling, professionals en andere onderwijsgebieden delen en bundelen hier hun kennis. Hiermee kan nieuwe, direct in te zetten kennis worden gecreëerd. Daarnaast ontstaat een collectief kennisplatform dat elkaar in toekomstige uitdagingen makkelijk blijft vinden.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}