​​​​De Master Advanced Nursing Practice leidt je op tot verpleegkundig specialist. Het getuigschrift geeft de mogelijkheid om functies te bekleden die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren.

De verpleegkundig specialist is, als artikel 14 beroep onder de Wet BIG, bevoegd tot bepaalde voorbehouden handelingen waaronder het voorschrijven van medicijnen. 

De verpleegkundig specialist kan onder meer werken in een universitair medisch centrum, in algemene ziekenhuizen, in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen, bij de GGD in de verstandelijk gehandicaptenzorg of in geestelijke gezondheidszorginstellingen. U diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen.

Iets voor jou?

 • Je werkt als hbo-verpleegkundige minstens twee jaar in de directe patiëntenzorg en je bent toe aan een nieuwe uitdaging.

 • Je wilt je competenties op een hoger plan brengen en rechtstreeks betrokken blijven bij de patiënt.

 • Je wilt studeren en blijven werken.

 • Je voelt je aangetrokken tot medische aspecten, maar je onderkent ook de waarde van de verpleegkundige dimensie.

 • Je wilt de patiënt de beste zorg bieden, samen met andere behandelaars.

 • Je wilt excelleren als verpleegkundig specialist. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
        
           

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

De opleiding Master Advanced Nursing Practice is opgebouwd volgens het CanMEDS-competentieprofiel (2015). Daarbij staan de volgende zeven competentiegebieden centraal:
1. Medisch/verpleegkundig zorgverlener
2. Communicator
3. Samenwerker
4. Leider
5. Gezondheidsbevorderaar
6. Onderzoeker
7. Professional                                 

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

De praktijkopleider (verpleegkundig specialist met minimaal drie jaar ervaring) is verantwoordelijk voor de praktijkopleiding en als zodanig het aanspreekpunt voor de masterstudent. De praktijkopleider fungeert als rolmodel, opleider en coach. Hij/zij creëert een veilige, stimulerende werkomgeving voor de student.           

Afstuderen

Afstuderen

Verpleegkundig specialisten kennen twee specialismen. Tijdens de opleiding ontwikkel je je tot expert in een van de twee, bij wet aangewezen, verpleegkundig specialismen:
1. Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
2. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Ook ontwikkel je je in een specifieke patiëntencategorie.

Na je afstuderen

Na je afstuderen

De kerncompetentie van de verpleegkundig specialist is de directe patiëntenzorg. Na je afstuderen ben je bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen als het gaat om het indiceren en zelfstandig uitvoeren van medisch voorbehouden handelingen waaronder het voorschrijven van medicijnen. Je combineert de medische taken met je verpleegkundige taken op basis van evidence-based practice.            

​Beroepen

Beroepen

Je kunt werken in universitaire medische centra, in algemene ziekenhuizen, in de eerstelijn zoals de huisartsenzorg of thuiszorg, in verpleeghuizen, bij de GGD, in de verstandelijk gehandicaptenzorg, in geestelijke gezondheidszorginstellingen of als zelfstandig gevestigd verpleegkundig specialist.

       

Afstuderen

Afstuderen

Aantonen van je competenties doe je op meerdere manieren en op meerdere momenten. Tijdens zogenaamde Proeven van Bekwaamheid laat je in nagebootste of in echte praktijksituaties zien dat je de vereiste competenties hebt verworven. Daarnaast laat je op vastgestelde momenten jouw vorderingen zien in het verwerven van de vereiste competenties.

        

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}