Voorheen Sport, Gezondheid en Management. Sinds dit studiejaar heet de opleiding Sport, Gezondheid en Management van het Instituut voor Sportstudies Sportkunde.

Acht hogescholen in Nederland, waaronder wij, leiden op tot sportprofessionals. Maar onder verschillende noemers en namen, zodat het voor studiekiezers, studenten, decanen en het werkveld soms onduidelijk was wat de verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen waren. Vanaf nu gaan we gezamenlijk verder onder de naam Sportkunde elk met onze eigen accenten,

Voor de opleiding Sportkunde Groningen (voorheen SGM) geldt dat wij opleiden tot brede sportprofessional. Als je passie hebt voor sport, gezondheid en bewegen en je  hier graag je werk van wilt maken is dit de opleiding voor jou. Na je Bachelor Sportkunde kun je bijvoorbeeld als ondernemer, manager, adviseur of coach aan de slag.

Enthousiast geworden? Vraag een brochure aan of meld je aan voor de open dag!

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

 In de basisfase, die 2,5 jaar duurt, leg je een stevig fundament voor je loopbaan als sportprofessional in de wereld van sport, bewegen en gezondheid en ontwikkel je competenties die nodig zijn om de belangrijkste taken van de Sportkunde-professional uit te voeren.

Het eerste jaar van de basisfase, de propedeuse, heeft daarbij een selecterende functie. Na afloop van het eerste jaar ontvang je een bindend studieadvies op basis van je functioneren en het behaalde aantal credits. Je dient minimaal 80% van de credits van de propedeuse binnen het propedeusejaar te behalen. Het advies draagt bij aan een helder beeld van de kans op succes in het vervolg van de opleiding. 

Basisfase

Het eerste halfjaar bestaat onder andere uit de introductie op je toekomstige beroep. Je leert de ins en outs kennen van de wereld van sport, gezondheid en bewegen, maakt actief kennis met verschillende type sporten en leert projectmatig te werken. In het tweede halfjaar kom je voor het eerst met de beroepspraktijk in aanraking en voer je opdrachten in het werkveld uit. Je gaat op bezoek bij bedrijven en instanties waar sport en bewegen centraal staan. Daarnaast ga je advies geven aan een sportvereniging en loop je stage in de fitness- en welnessbranche. Je hebt vanaf het tweede half jaar tevens de mogelijkheid om te gaan deelnemen aan het honours talentprogramma (na selectie) of het Outdoor & Adventure-traject.

Voor studenten van de Hanzehogeschool Groningen geldt dat zij in het eerste jaar in elk geval 48 van de 60 ECTS moeten halen. Als je minder dan deze BSA-norm hebt gehaald, krijg je een negatief bindend studieadvies. Een negatief bindend studieadvies betekent dat je de opleiding moet verlaten.

In het tweede studiejaar en de eerste helft van het derde jaar bouw je verder aan je professionele ontwikkeling als Sportkundeprofessional en leer je praktijkgericht onderzoek doen. Je loopt meer stage, om wat je geleerd hebt toe te passen in de praktijk. Je wordt de gehele basisfase professioneel begeleid door je persoonlijke coach met als doel: op basis van jouw passie het beste uit jezelf te halen!

Uitstroomfase

De combinatie van theorie en praktijk in de basisfase biedt je een brede en stevige basis om jezelf vervolgens te specialiseren in een van de professionele rollen die goed aansluiten bij de arbeidsmarkt: trainer/coach, beweeg- en leefstijladviseur, ondernemer of manager/beleidsadviseur. Het laatste anderhalf jaar van de studie sluit daarmee nog meer aan op jouw talenten en ambities. Je kiest je eigen studiepad en verdiept je in de rol die het beste bij je past. Binnen de thematiek van het uitstroomprofiel doe je ook praktijkgericht onderzoek samen met docent-onderzoekers en andere studenten. Hierdoor heb je de beschikking over de laatste stand van zaken wat betreft kennis en inzichten bij je afstuderen. De uitstroomfase is de schakel naar een aansprekende baan in het werkveld; daarom werk je een deel van deze laatste fase in je studie nauw samen met professionals, organisaties en bedrijven.

• Training & Coaching;
• Actieve en gezonde leefstijl;
• Sportbusiness en ondernemerschap;
• Beleid van sport, gezondheid en bewegen

Minoren

In het vierde jaar van je studie kun je kiezen voor een verdieping of verbreding van bepaalde onderwerpen (minors) van je opleiding.

- Beleid in Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl
- Training & Coaching SGM
- Sport, Business & Ondernemerschap; Sport, Business & Innovation:
- Actieve en Gezonde Leefstijl; coachen naar gezond gedrag
- Sportgezondheid en leefstijl
- Sport Health and Adventure Tourism


Internationale mogelijkheden

Buitenlandse projecten en afstudeermogelijkheden zijn er ook. Het is weliswaar aan voorwaarden gebonden, maar jaarlijks gaan er studenten SGM naar het buitenland om daar hun studie af te ronden of stage te lopen.

 

Outdoor & Adventure   

Ben je gewend aan spanning en heeft het werken met groepen in de buitenlucht je voorkeur? Dan krijg je bij Sport, Gezondheid en Management de mogelijkheid om je tijdens je hele studie professioneel te ontwikkelen op het gebied van Outdoor & Adventure. Je wordt opgeleid tot 'outdoor ondernemer' en leert outdoor activiteiten en –evenementen organiseren en coördineren. Je leert de ins en outs kennen van verschillende outdoor disciplines, zoals hiken, klimmen, ATB'en, boogschieten en kanovaren. Naast je hbo-diploma behaal je een aantal erkende outdoor certificaten.        

Na je afstuderen

Na je afstuderen

De Sportkunde-professional wordt opgeleid voor een breed en dynamisch domein waarbinnen onze studenten en afgestudeerden een scala van functies kunnen uitvoeren. Daarnaast kun je ervoor kiezen om door te studeren.           

​Beroepen

Beroepen

 

Om het werkveld te kunnen bedienen en onze studenten een richting te bieden onderscheiden wij vier verschillende type professionals binnen het beroepsdomein sport, gezondheid en bewegen:

• Beweeg- en leefstijladviseur
Wil je mensen stimuleren tot een actieve leefstijl en zorgen voor concrete maatregelen om jong en oud aan te sporen om in beweging te komen? Dan is een baan als beweeg- en leefstijladviseur iets voor jou. Je informeert hierbij groepen of individuen om tot duurzame gedragsverandering te komen.

• Trainer/coach
Zie jij jezelf al als trainer, coach of sport performance manager? Bij SGM leer je coaching inzetten bij gedragsverandering, maar ook het pure training geven aan een team. Coaching komt in elk werkveld terug, ook in het bedrijfsleven: leidinggeven en het verbeteren van onderlinge relaties zijn erg belangrijk voor prestaties van medewerkers. Naast je hbo-diploma behaal je ook nog eens relevante certificaten op het gebied van training.

• Manager/ beleidsadviseur
Als sportmanager bepaal je de strategie van de organisatie ten aanzien van sport, bewegen en gezondheid. Je moet behoorlijk wat in je mars hebben: een manager speelt een faciliterende, ondersteunende stimulerende, leidende, bestuurlijke, coördinerende en organiserende rol. Concrete projectplannen schrijven vanuit een heldere visie, maar deze ook implementeren en toezien op het uitrollen hiervan. Je hebt alle touwtjes in handen en behoudt het overzicht is wat je wil en kan.

Sportondernemer
Wil je graag aan het roer staan van een sportonderneming? Dan past de rol van ondernemer goed bij je. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt graag initiatief. Je bent goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en je speelt goed in op de behoeften van de klant.

Doorstuderen

Doorstuderen

 

Welke verwante masteropleiding kun je volgen na het doorlopen van het doorstroomprogramma?
• Pedagogische Wetenschappen (Algemene Pedagogiek, Onderwijskunde, Sociologie, Orthopedagogiek)

• Bewegingswetenschappen

Ook kun je kiezen voor de Master Healthy Ageing Professional

en de Master Talentontwikkeling & Diversiteit​ van de Hanzehogeschool Groningen.


​Jaar 1

 • Sport, bewegen & gezondheid
 • Fit for life
 • Sporthart
 • Medical First Aid
 • Sporttraining
 • Sportpraktijk: Beleiden en instrueren
 • Studieloopbaan begeleiding
 • Ondernemen in de sport

 

           
​ 

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'CurrentNavigation_Header' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}