Winnaar Sport Innovatie Prijs van Sportstudies aan het woord

​Ieder jaar reikt het Instituut voor Sportstudies tijdens de diplomering in juli de Sport Innovatie Prijs uit. Deze prijs gaat naar een student die een excellente scriptie heeft geschreven. In 2018 mocht Sportkunde student Waldemar Wessels de Sport Innovatie Prijs in ontvangst nemen. Waldemar deed bij de Nederlandse Sportraad onderzoek naar scenario’s om de nieuwe beweegrichtlijnen te implementeren. Wij namen een interview met hem af over de uitkomsten van zijn scriptie en zijn carrière na het afstuderen.

Kun je kort uitleggen wat je hebt onderzocht en waarom?

"De Gezondheidsraad, een wetenschappelijk adviescollege voor het Kabinet en beide Kamers, heeft in 2018 nieuwe beweegrichtlijnen geformuleerd op basis van de huidige stand van de wetenschap. Voorheen was er de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), waar iemand aan voldoet als tenminste 30 minuten per dag wordt bewogen. Met het nieuwe advies van de Gezondheidsraad zijn deze richtlijnen aangepast naar 'de Beweegrichtlijnen'. Iemand voldoet aan de richtlijn wanneer hij of zij 150 minuten per week beweegt en minimaal twee keer per week spierversterkende oefeningen doet. Het wetenschappelijke advies werd als zodanig gepresenteerd, waarbij implementatieaanbevelingen worden gedaan. Ik heb in opdracht van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) onderzoek gedaan naar op welke manier de beweegrichtlijnen geïmplementeerd kunnen worden."

Hoe ben je op het idee gekomen voor jouw scriptie?

"De NLsportraad heeft in haar werkprogramma de ambities uiteengezet met betrekking tot de onderwerpen waar zij advies over wil geven. Een van de onderwerpen is het geven van advies over hoe de beweegrichtlijnen geïmplementeerd zouden kunnen worden. Mijn onderzoek is een verkenning naar welke mogelijkheden er zijn om de beweegrichtlijnen te implementeren en in het verlengde daarvan of het relevant is voor de NLsportraad om daadwerkelijk advies te gaan geven aan het Kabinet."

Hoe heb je het onderzoeken/schrijven aangepakt?

"Een belangrijke factor in mijn scriptie was het preventieakkoord, dat praktisch tegelijkertijd met mijn scriptie af moest zijn. Ik wist dat de kans groot zou zijn dat aanbevelingen over de implementatie van de beweegrichtlijnen in het preventieakkoord zouden staan, wat mijn scriptie totaal overbodig zou kunnen maken. Aangezien een advies van de NLsportraad dan niet meer nodig zou zijn. Daarom heb ik ervoor gekozen de verschillende mogelijke scenario's waarop de beweegrichtlijnen geïmplementeerd konden worden te verkennen, waarbij het van belang is dat het aannemelijk is dat het kabinet daadwerkelijk kiest voor een van deze scenario's. Op deze manier zou de NLsportraad alsnog advies kunnen geven als de plannen in het preventieakkoord anders zijn dan een van deze scenario's.  "

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek?

"De implementatie van de beweegrichtlijnen valt of staat met de doelstellingen van het Kabinet. In hoeverre zijn zij bereidt te investeren in een verhoging van het nalevingpercentage? Als zij een aanzienlijk verschil willen zullen ze bereidt moeten zijn een investering te doen die duurzame gedragsverandering oplevert. Momenteel is het nalevingpercentage 44%. Ik heb geconcludeerd dat er drie aannemelijke scenario's zijn waarop de beweegrichtlijnen geïmplementeerd kunnen worden: inzetten op communicatie, inzetten op het aanpassen van de fysieke leefomgeving en het opzetten van een integrale aanpak.

Uit het preventieakkoord blijkt dat het eerste scenario, inzetten op communicatie, zal worden uitgevoerd. Maar onderzoek toont aan dat communicatie niet zorgt voor daadwerkelijk gedragsverandering. Het zorgt voor een verandering van de attitude ten opzichte van bepaald gedrag. Mensen gaan bijvoorbeeld positiever kijken naar meer bewegen en zien in dat het belangrijk is, maar gaan nog niet daadwerkelijk meer bewegen. Het beleid van het kabinet zal dan ook niet zorgen voor een verhoging van het nalevingpercentage en is niet doeltreffend nog doelmatig. Het aanpassen van de fysieke leefomgeving of het opzetten van een integrale aanpak daarentegen zijn wel effectief, maar vragen ook om een grotere investering van de overheid. In mijn scriptie is meer te lezen over deze scenario's."

Hoe ziet jouw carrière eruit na je afstuderen?

"Na mijn afstuderen ben ik begonnen met een premaster Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als ik de premaster heb afgerond ben ik van plan te beginnen aan de master Beleid en Politiek, ook aan de Erasmus Universiteit. Ik heb met mijn Sportkunde-bachelor veel geleerd over beleid om sport, bewegen en gezondheid te stimuleren. Nu is het tijd om mijn horizon te verbreden en te leren hoe andere maatschappelijke problemen aangepakt en opgelost kunnen worden. Toen ik begon met Sportkunde had ik al de ambitie om maatschappelijk betrokken werk te gaan doen, door bijvoorbeeld mensen te stimuleren gezond te leven om aandoeningen te voorkomen. Nu geloof ik dat de grote uitdaging van mijn generatie is om een klimaatverandering tegen te gaan. Ik ben dan ook van plan mijn studie hierop in te richten en hier mijn werk van te maken."

Meer weten over de scriptie van Waldemar? Bekijk hier zijn beroepsproduct.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}