Active Leisure

​De afgelopen 45 jaar is de sportsector in Europa zeer aan verandering onderhevig. De belangstelling voor traditioneel georganiseerde sport neemt af of stagneert, terwijl het aantal sportbeoefenaars en verschijningsvormen in de nieuwe niet-georganiseerde sport toeneemt. Deze niet-georganiseerde sport, als economische sector, wordt in Europa ook wel als Active Leisure aangeduid. Het betreft diensten in de vorm van uitdagende activiteiten om te genieten, te leren of jezelf te ontwikkelen. Active Leisure wordt ook steeds meer ingezet bij een gezonde leefstijl. Binnen Sportkunde is Active Leisure een speciale route voor studenten die zich willen verdiepen in deze sector.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

De Active Leisure sector is relevant voor de Sportkundige-professional, omdat dit in de vrijetijdsindustrie (actieve deelname) en de media (passieve deelname en identificatie) een belangrijke plek inneemt en het aantal actieve deelnemers groot is. De daarmee gepaard gaande economische waarde en betaalde functies nemen tot op de dag van vandaag toe. Daar waar het reguliere bachelor programma voor casussen, opdrachten, stages en voorbeelden nog steeds grotendeels uitgaat van de 'oude' georganiseerde sportsector, gaat de Active Leisure route uit van de 'nieuwe' sportsector. 

Jaar 1

Semester 2 (blok 1.4) is het moment waarop jij je keuze maakt voor de Active Leisure route. Als je eenmaal die keuze hebt gemaakt hoef je niet meer op zoek naar een stageadres voor jaar 2 (dat mag natuurlijk wel). Je kunt namelijk kiezen uit onze lijst aan beschikbare Active Leisure stageadressen, zoals indoor skicentra, watersportbond, Ameland 'sporteiland', outdoorbedrijven of lifestyle sportevents.

Jaar 2

Alle Sportkunde klassen worden in het tweede jaar opnieuw ingedeeld. Als je voor Active Leisure kiest weet je zeker dat je in de Active Leisure klas komt met medestudenten van dezelfde 'bloedgroep'. In deze Active Leisure klas wordt het reguliere sportkunde programma, daar waar mogelijk, Active Leisure ingekleurd en loop je sowieso een groot deel van je week een Active Leisure stage.

Jaar 3

In de minorfase (semester 6) volgt verdere profilering en positionering als Active Leisure professional door te kiezen voor Adventure and Sport Tourism. Daarnaast dient, tijdens je bachelor, de vrijekeuzeruimte ingezet te worden voor verbreding en/of verdieping van de beroepsrol. Dit doe je door twee instructeurschappen te behalen tijdens je studie en deel te nemen aan enkele van de georganiseerde studietrips. Voor de Active Leisure route dien je tevens deel te nemen aan alle Experience weken van Sportstudies (Ardennen, Watersport en Winterschool).

Afstuderen

Je afstudeertraject voer je uit in de context Active Leisure. Afgestudeerd? Dan wordt er aan je Sportkunde diploma een addendum toegevoegd waarin beschreven staat dat je de Active Leisure route hebt gevolgd gebaseerd op het Pan-Europese ELESA opleidingsprogramma die op haar beurt weer aansluit op bijvoorbeeld de Europass. Een door de EU opgezet instrument ter promotie van de mobiliteit van werknemers.

Interesse?

Heb je interesse in deze Active Leisure route, maar heb je nog vragen? Mail ze naar Robert den Dunnen, r.j.k.den.dunnen@pl.hanze.nl. Wil je je aanmelden? Dat kan via je studieloopbaanbegeleider of met een mail naar Robert den Dunnen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}